رئیس پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا در پژوهشگاه ICT: باید در حوزه ۵G حرفی برای گفتن داشته باشیم

رئیس پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا در پژوهشگاه ICT: باید در حوزه ۵G حرفی برای گفتن داشته باشیم

سئو مئو: بااینكه امكان بومی سازی تمام اكوسیستم فناوری ارتباطات و اطلاعات برای ما وجود ندارد، اما اگر بتوان بحث های مربوط به مدیریت سراسری منابع شبكه ارتباطی، هماهنگ سازی سرویس با پارامترهای شبكه ارتباطی و زیرساخت های نرم افزاری نسل پنجم شبكه ارتباطی را با كمك پردازش ابری در كشور بومی كرد، قدم بزرگی است برای این كه ایران در سال های آینده در این عرصه حرفی برای گفتن داشته باشد.
علیرضا یاری، رئیس پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا در پژوهشگاه ICT در گفت و گو با ایسنا با اشاره به مسئولیت های پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی اظهار نمود: این پژوهشكده با هدف ارائه مشاوره به خود وزارت ارتباطات و سازمان های تابعه راه اندازی شده و سه بخش دارد؛ بخش اول مشاوره در برنامه ریزی است. یعنی آینده پژوهی نماییم تا برنامه ای متناسب با توسعه كشور برای آینده و فناوری هایی كه پیش رو داریم ارائه دهیم.
وی افزود: ازطرفی ما كسب وكارهایی داریم كه در حوزه ICT متناسب با تغییر فناوری ها گرفتار تحول می شوند. بعنوان مثال اینكه برای مواجهه با مبحث انقلاب صنعتی چهارم كه ما امروز به آن تحول دیجیتال می گوییم چه نوع استراتژی اتخاذ شود. برای مثال درمورد تحول دیجیتال، سندی را با همكاری دانشگاه تهران برای وزارتخانه تدوین می نماییم.
یاری اشاره كرد: مساله آخری كه ما به شكل جدی روی آن كار می نماییم، رگولاتوری و تنظیم بازار است. این كه با قرار دادن چه مقررات و یا حذف چه مقرراتی می توانیم فضای رقابتی را برای خدمات ICT بهبود دهیم. برای مثال درباره پیام رسان ها آیا باید یك قانون گذاری به نفع پیام رسان های داخلی انجام دهیم یا نیاز است قوانین و مقررات محدودكننده را برداریم كه اینها بتوانند بهتر سرویس دهند. اینها مواردی است كه در بخش رگولاتوری و تنظیم بازار یا موضوع مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، در حال ارائه مشاوره به مركز ملی، وزارت ارتباطات خصوصاً سازمان تنظیم مقررات و شركت های تابع وزارتخانه هستیم.
رئیس پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه نسل پنجم بیان كرد: پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فعالیت خاصی درباره ۵G انجام نمی دهد و بیش ترین فعالیت ها در پژوهشكده فناوری ارتباطات ماست. همین طور پژوهشگاه توانسته یك آزمایشگاه تست ۴G با رویكرد ۵G راه اندازی كند كه مجهز به پلت فرم هوش مصنوعی جهت مدیریت منابع شبكه ارتباطی بوده و درصدد است بتواند در بومی سازی و مهاجرت از نسل ۳ و ۴ در شبكه امروزی ما به نسل ۵ نقش مهمی ایفا كند.
یاری با بیان این كه مهم ترین بخش در رفتن به سمت نسل پنجم، اپراتورها هستند، اظهار داشت: اپراتورها می توانند دو نوع استراتژی داشته باشند؛ یا این كه تحقیق و توسعه (r&d) داشته باشند و از مراكزی مانند پژوهشگاه ICT برای بومی سازی و استانداردسازی ۵G استفاده كنند یا اینكه سراغ وندورهای خارجی بروند و از آنها خرید كنند كه متاسفانه بومی سازی در آن اتفاق نمی افتد.
وی اشاره كرد: البته اپراتورهای ما درصدد راه اندازی این شبكه برای ارائه خدمات هستند و امیدواریم با پژوهشگاه برای بحث تحقیق و توسعه در حوزه ۵G و پیاده كردن كردن این خدمات در سطح كشور مشاركت داشته باشند و ما حداقل بتوانیم قسمتی از این تجهیزات را در كشور داشته باشیم. البته به هر حال امكان بومی سازی تمام اكوسیستم برای ما وجود ندارد، اما اگر بتوانیم بحث های مربوط به مدیریت سراسری منابع شبكه ارتباطی، هماهنگ سازی سرویس با پارامترهای شبكه ارتباطی و زیرساخت های نرم افزاری نسل پنجم شبكه ارتباطی را با با كمك پردازش ابری در كشور بومی نماییم، قدم خیلی بزرگی است كه جزو طرح های وزارتخانه است؛ این كه ایران در حوزه ۵G جزو كشورهایی باشد كه در چند سال آینده حرفی برای گفتن دارند.

منبع: