فراخوان همكاری با شركت های ارزش افزوده تلفن ثابت منتشر گردید

فراخوان همكاری با شركت های ارزش افزوده تلفن ثابت منتشر گردید

به گزارش سئو مئو شركت مخابرات ایران فراخوان دعوت به همكاری با شركت های ارزش افزوده تلفن ثابت را منتشر نمود.
به گزارش سئو مئو به نقل از شركت مخابرات ایران، این فراخوان با هدف كارآمد سازی شبكه ارتباطی و یكپارچه سازی عرضه خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت اعلام شده است. تجمیع تمامی سرویس های ارزش افزوده بر یك بستر مخابراتی، رشد روز افزون سرویس های ارزش افزوده، ایجاد نوآوری به همراه عرضه مناسب ترین قیمت و ایجاد مزیت رقابتی در بازار ارتباطات كشور همچون اهدافی است كه در این فراخوان اعلام شده و كلیه فعالان بازار اقتصاد دیجیتال می توانند در اینباره همكاری كنند. مدیریت یكپارچه سرویس های ارزش افزوده، بهبود محصولات كنونی، تحقیق و توسعه محصول، خلق محصول جدید و مدیریت استارتاپ ها همچون محورهای این همكاری است. این قرارداد همكاری در حوزه خدماتی همچون مشاركت در تأمین و عرضه خدمات ارزش افزوده (IVR)، خرید ترافیك محتوای دیجیتال، عرضه سرویس های ارزش افزوده در حوزه دیتا و اپلیكیشن ها و پیامك صوتی و متنی، با مجری طرح توسعه خدمات ارزش افزوده بر بستر شبكه تلفنی و دیتای ثابت در شركت مخابرات ایران منعقد می شود.