موبایل پس از ۱۱۹هزار بار آسیب می بیند؛ آزمایشی كه ادعای سامسونگ را درباره گلكسی فولد نقض كرد

موبایل پس از ۱۱۹هزار بار آسیب می بیند؛ آزمایشی كه ادعای سامسونگ را درباره گلكسی فولد نقض كرد

به گزارش سئو مئو آزمایشی جدید روی موبایل گلكسی فولد نشان داده است لولای این دستگاه بعد از ۱۱۹ هزار و ۳۸۰ بار باز و بسته شدن، صدمه می بیند.
دریافت 40 MB به گزارش سئو مئو به نقل از انگجت، بعد از مدت ها هیاهو و البته تاخیرهای زیاد، موبایل تاشو گلكسی فولد در بازارهای مختلف همچون آمریكا ارائه شد. هرچند سامسونگ ادعا می كند این دستگاه را ارتقا داده اما با این وجود به كاربران اخطار داده هنگام استفاده از دستگاه احتیاط كنند. درهمین راستا آزمایشی برای سنجش قدرت این موبایل انجام شده است. در این آزمایش گلكسی فولد داخل ماشین مخصوصی قرار می گیرد و باز وبسته می شود. این فرآیند تا زمانی ادامه می یابد كه نمایشگر دستگاه بشكند. آزمایش مذكور ۱۴ ساعت طول كشید و دستگاه ۱۱۹ هزار و ۳۸۰ بار باز وبسته شد. بعد از این تعداد باز و بسته شدن لولای دستگاه صدمه دید. هرچند این تعداد باز و بسته شدن دستگاه قابل توجه است اما هنوز از آمار سامسونگ(۲۰۰ هزار بار باز وبسته شدن) كمتر است. سامسونگ ادعا می كند كاربر طی ۵ سال استفاده حدود ۲۰۰ هزار بار دستگاه را باز و بسته می كند. البته باید توجه داشت كاربران به مدت چند ساعت متوالی دستگاه را باز وبسته نمی كنند و از جانب دیگر افراد كمی به مدت ۵ سال از این موبایل استفاده می نمایند.