حمایت مالی دانشگاه تهران و شركت مخابرات از استارتاپهای حوزه فناوری

حمایت مالی دانشگاه تهران و شركت مخابرات از استارتاپهای حوزه فناوری

سئو مئو: رئیس دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران از امضای تفاهم نامه این دانشكده با شركت مخابرات ایران برای پشتیبانی از استارتاپ های حوزه فناوری و ممانعت خروج آنها از كشور اطلاع داد.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، محمدرضا زالی با بیان این خبر اظهار داشت: بر مبنای معتبرترین شاخص های علمی دنیا ایران جزو ۲۰ كشور دنیا است كه نرخ استارتاپی بالایی دارد ولی عدم تامین مالی یكی از اشكالات استارتاپ های حوزه نرم افزار است.

رئیس دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران افزود: به منظور مرتفع ساختن موانع برای كارآفرینان حوزه فناوری اطلاعات، تفاهم نامه ای را با شركت مخابرات ایران به امضا رسانده ایم تا بدین وسیله از استارتاپ های حوزه فناوری حمایت كرده و مانع خروج آنها از كشور شویم.

وی ادامه داد: امیدواریم با این تفاهم كه بین دانشگاه تهران و توسعه اعتماد مبین انجام شده است، گام مهمی در جهت تامین مالی كسب و كارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه برداشته شود و استارتاپ های این حوزه در قالب شتاب دهنده ها به توسعه كسب و كار خود بپردازند.
زالی خاطرنشان كرد: در این شتابدهنده ها، امكان بهره برداری خدمات با استفاده از زیرساخت های مخابرات ثابت و همراه با بیش از 50 میلیون مشترك، برای كارآفرینان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم گشته است.