رئیس سازمان فضایی : عدم توقف اعزام انسان به فضا

رئیس سازمان فضایی : عدم توقف اعزام انسان به فضا

به گزارش سئو مئو رئیس سازمان فضایی ایران اظهار داشت: پروژه اعزام انسان به فضا متوقف نشده است و این پروژه بعنوان یكی از زیر پروژه های ۷ سرفصل سند نقشه راه فناوری فضایی كشور به مرور دنبال می گردد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تعیین تكلیف پروژه اعزام انسان به فضا كه در دولتهای نهم و دهم مورد توجه قرار داشت و برای آن سرمایه گذاری بسیاری صورت گرفت، تصریح كرد: این پروژه بعنوان یكی از زیر پروژه های نقشه راه فناوری فضایی كشور دیده شده است. رئیس سازمان فضایی ایران اظهار داشت: نقشه راه فناوری فضایی كشور در افق ۱۴۰۴ در ۷ سرفصل شامل ماهواره های سنجشی، ماهواره های مخابراتی، توسعه زیرساختها و آزمایشگاههای در رابطه با این حوزه، سامانه های ناوبری و موقعیت یابی، خدمات پرتاب، نجوم و اكتشافات فضایی و هم سامانه های تركیبی تعریف شده است كه در صورت تصویب، در هر یك از این سرفصلها، پروژه هایی را مبتنی بر منابع كشور تدوین كرده ایم. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینكه در برنامه ششم توسعه ۳۶۰۰ میلیارد تومان برای بخش فضایی كشور بودجه دیده شده كه ۹۰۰ میلیارد تومان از آن باید از منابع بخش خصوصی جذب شود، اضافه كرد: تلاش بر این است كه بتوانیم در پروژه های فضایی از سرمایه گذاری بخش خصوصی بهره برده و این بخش را به سمت مشاركت در این پروژه ها ترغیب نماییم. اما در سایر پروژه هایی كه جاذبه اقتصادی برای بخش خصوصی ندارد، دولت ورود خواهد نمود. براری افزود: پروژه اعزام انسان به فضا در حوزه اكتشافات فضایی دیده شده و ادامه آن مطابق با نقشه راه فناوری فضایی كشور، متناسب با منابعی خواهد بود كه در اختیار این بخش قرار دارد. وی با تاكید براینكه نمی گوییم این پروژه متوقف شده بلكه اعزام موجود زنده در سرفصل اكتشافات فضایی دیده شده است، اظهار داشت: نمی گوییم این پروژه اولویت ندارد اما در این زمینه باید صبوری كنیم؛ این پروژه در برنامه وجود دارد اما مبتنی بر منابعی است كه تخصیص داده می شود و باید بتوانیم این منابع را مدیریت نماییم. رئیس سازمان فضایی ایران، مهمترین دغدغه فعلی بخش فضایی كشور را قرارگیری ماهواره عملیاتی ایران در مدارهای لئو و ژئوی زمین عنوان نمود و اظهار داشت: با قرارگیری این ماهواره، می توان به جامعه خدمات ارائه نمود. چون كه ما معتقدیم كه مهمترین اولویت، رفع نیاز كشور است. براین اساس توسعه زیرساختهای فضایی در اولویت یك قرار دارند. براری در مورد نحوه هزینه كرد اعتبارات فضایی برای پروژه اعزام انسان به فضا، تصریح كرد: باید درنظر گرفت كه كشور با محدودیت منابع روبرو است و باید اولویت پروژه ها متناسب با بودجه، تعریف شود. هزینه كرد برای پروژه اعزام انسان به فضا هم به نقشه راه بستگی دارد. معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: ما در حوزه كاوشگر تابحال توانسته ایم تا سقف ۱۲۰ كیلومتر پرتابگر داشته باشیم و این دانش در كشور ما بوجود آمده است. در سند نقشه راه فضایی كشور هم رشد این بخش را دیده ایم تا به ارتفاع ۵۰۰ كیلومتر و بعد از آن به یكهزار كیلومتر برسیم. باید به این نكته توجه داشت كه فناوریها در كنار هم جلو می روند و اینطور نیست كه یك پروژه را متوقف نماییم.