در پژوهشگاه ICT برگزار شد؛ اولین نشست جمع سپاری قانون گذاری هوش مصنوعی

در پژوهشگاه ICT برگزار شد؛ اولین نشست جمع سپاری قانون گذاری هوش مصنوعی

به گزارش سئو مئو، اولین نشست جمع سپاری قانون گذاری هوش مصنوعی با حضور معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه ICT برگزار گردید.

به گزارش سئو مئو به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ اولین نشست جمع سپاری قانون گذاری هوش مصنوعی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید. در این نشست مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدیران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همینطور مدیران بخش خصوصی فعال در حوزه هوش مصنوعی شرکت نمودند.
بر اساس این خبر این جلسه با هدف جمع آوری دیدگاه ها و نظرات کنشگران و بازیگران حوزه هوش مصنوعی کشور جهت ایجاد قانونگذاری مناسب برای تسهیل در امور فعالان این حوزه برگزار گردید.
در این جلسه دکتر سید محمد مهدی غمامی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دکتر رضوی زاده رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به سخنرانی پرداختند و در رابطه با چالش ها و فرصت های حوزه هوش مصنوعی در کشور و جهان اظهار نظر کردند.
دکتر رضوی زاده، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست ضمن اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه و تاکید بر قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی اظهار نمود: تدوین و طراحی و همینطور قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی موضوعی است که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه ICT تکلیف شده و هدف اصلی این جلسه این هست که همه فعالان در حوزه هوش مصنوعی بخصوص بخش خصوصی در این جلسات حضور پیدا کنند.
وی همینطور ضمن اشاره به اخبار مخابره شده در سطح جامعه و دولت در رابطه با این که هوش مصنوعی مخاطرات زیادی دارد، خاطرنشان کرد: بیشتر صحبت ها در این عرصه پیرامون خطرهای این حوزه است که تاکید ما در بحث قانون گذاری نگاه بیشتر به نکات مثبت است تا نه تنها مانعی برای بخش خصوصی ایجاد نشود بلکه بتوان در این عرصه تسهیلگری هم داشته باشیم.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این که کشورهای دیگر گامهای بزرگی در این عرصه برداشته اند ولی همچنان قانونی کامل در این عرصه نوپا نوشته نشده است، اظهار داشت: با عنایت به فعال بودن بخش خصوصی از زمان ورود این تکنولوژی به کشور امروز شاهد این مورد هستیم که بخش خصوصی از دولت در این عرصه جلوتر است و ما نباید در دولت و حاکمیت قوانینی را وضع نماییم که سرعت رشد آنها را بگیرد.
در ادامه این جلسه دکتر سید محمد مهدی غمامی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ضمن اشاره به سرعت بخشی و عزم دولت در بحث قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی بیان نمود: این قانون باید دیدگاه و نظرات تمام فعالان بخش خصوصی را در خود ببیند تا بتواند آنچنان که متخصصان این حوزه توقع دارند قدرت مناسب را داشته باشد.
وی همینطور ضمن تشکر از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اهتمام و پیگیری در رابطه با قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی خواهان مشارکت هر بیشتر بخش های خصوصی در جلسات بعدی شد.
همچنین در انتها جلسه ضمن جمع بندی نکات مهم و دریافت فرم ارزیابی از مدیران بخش خصوصی، تصمیم گرفته شد تا جلسات بعدی هرچه سریع تر و با حضور بیشتری از مدیران بخش خصوصی در این عرصه برای تسهیل و تسریع در تصمیم گیری در این عرصه برگزار گردد.
لازم به ذکر است این جلسه “جمع سپاری قانون گذاری هوش مصنوعی” یکی از اقدامات مهم دولت در جهت توسعه و ترویج تکنولوژی های جدید و ارتقای سطح علمی و فنی کشور به حساب می آید.