برای خرابی تلفن با کدام شماره تماس بگیریم؟

برای خرابی تلفن با کدام شماره تماس بگیریم؟

به گزارش سئو مئو، مشترکان درصورت خرابی تلفن ثابت خود به جای ۱۱۷ با شماره ۲۰۱۱۷ تماس بگیرند و پیگیری های لازم را انجام دهند.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، کد ۱۷ و ۱۱۷ سامانه اعلام و رفع خرابی تلفن ثابت از سوم اسفندماه سال ۱۳۹۲ تغییر نمود و از آن زمان به بعد اعلام گردید مشترکان برای اعلام و رفع خرابی تلفن ثابت خود باید با شماره ۲۰۱۱۷ تماس بگیرند و شماره تلفن خراب خویش را به این سامانه اعلام کنند تا در اسرع وقت نسبت به رفع خرابی تلفن آنان اقدام گردد.

لازم به ذکر است پاسخگویی به مشترکان در زمینه رفع خرابی تلفن از راه سامانه ۲۰۱۱۷ سیستم پاسخگویی مکانیزه در تمام مراکز مخابرات استانهای کشور فعال است و مشرکان در تمام مدت شبانه روز می توانند شماره تلفن خراب خویش را از راه تماس تلفن اعلام کنند.

نکته مورد تاکید اینست که هر مشترک پیش از تماس با ۲۰۱۱۷ برای اعلام خرابی تلفن باید از سالم بودن دستگاه تلفن و سیم کشی داخل ساختمان اطمینان پیدا کند. همینطور درصورتی که رسیدگی های لازم در این حوزه انجام نشد مشترک می تواند برای پیگیری رفع خرابی تلفن خود با ۲۰۲۱ تماس بگیرد. ازاین رو مشترکان بعد از تماس با شماره ۲۰۱۱۷ اطلاعات خویش را ارسال و برای رفع خرابی اقدام نمایند.

منبع: