با حكم عیسی زارع پور؛ مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت انتخاب شد

با حكم عیسی زارع پور؛ مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت انتخاب شد

به گزارش سئو مئو وزیر ارتباطات در حکمی امیر محمدزاده لاجوردی را به سمت مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب نمود.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، مهر، عیسی زارع پور در حکمی امیر محمدزاده لاجوردی را بعنوان معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب نمود. پیش از این حمید فتاحی معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بود. محمدزاده لاجوردی پیش از این از جانب زارع پور به سمت عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و نماینده ویژه وزیر در امور امنیت منصوب شده بود. «افزایش ظرفیت و ارتقا کیفیت شبکه زیرساخت کشور با اولویت استفاده از تجهیزات بومی»، «افزایش ظرفیت و میزان ترانزیت ترافیک بین الملل در جهت تبدیل شدن کشور به هاب منطقه ای ترافیک اینترنت»، «بهینه سازی و اصلاح مهندسی ترافیک شبکه و تمرکززدایی از آن» و «ارتقا امنیت و افزایش پایداری و تاب آوری شبکه مادر مخابراتی در مقابل تهدیدات» از اهم انتظارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از لاجوردی است که در حکم انتصاب وی آمده است. لاجوردی فارغ التحصیل دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف است. او همینطور یک دوره پسادکتری هم در این دانشگاه در حوزه امنیت شبکه های کامپیوتری گذرانده است. دکتر لاجوردی از نخبگان جوان کشور است که جوایز و افتخارات مختلف علمی همچون «برگزیده سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی»، «ریاست هفتمین شاخه دانشجویی انجمن رمز ایران»، «برگزیده بنیاد ملی نخبگان بعنوان دانش آموخته برتر کشور در سال ۱۳۹۹» و «برگزیده طرح پسادکتری بنیاد علوم ایران» همچون آنها است. «عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت»، «مشاور و نماینده ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه امنیت فاوا»، «مشاور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه»، «مدیر فنی مرکز آپای دانشگاه صنعتی شریف» همچون مهم ترین مسئولیت های اجرایی لاجوردی است.