حسینی: تصویب طرح صیانت از نظر بخشنامه ای و موقعیت زمانی مناسب نبود

حسینی: تصویب طرح صیانت از نظر بخشنامه ای و موقعیت زمانی مناسب نبود

نایب رییس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هم اکنون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مربوطه هم از لحاظ بخشنامه ای و هم از نظر موقعیت زمانی مناسب نبود، بدین سبب که الان مجلس درحال بررسی بودجه سنواتی کشور است و باید اقناع حداکثری بین مردم ایجاد شود که هدف چیست.
سیدکریم حسینی در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با مخالفت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار نمود: بررسی این طرح در کمیسیون هم از لحاظ بخشنامه ای و هم از نظر موقعیت زمانی مناسب نبود، بدین سبب که الان مجلس درحال بررسی بودجه سنواتی کشور است و قرار بر این بود که این طرح اگر بررسی شود، تمامی زوایای کارشناسی آن بررسی شده و اقناع حداکثری بین مردم ایجاد شود که هدف چیست.
ایشان سپس اشاره کرد: فضایی که هم اکنون غالب است این است که می خواهند فلان پلت فرم ها را تعطیل و ممنوع کنند و اینترنت محدود شود، اما کشور اینقدر ضعیف نیست که چنین مسائلی که غیر واقعی است بر فضای عمومی جامعه غالب شود و در حقیقت احساس روانی بدی را به جامعه دهد. باوجود این که نه هدف طراحان و نه هدف کسانی که تا حالا رای دادند این بوده است و بنا بر این مخالفت شد یا این که طوری منعکس شود که با توجه به این که هنوز طرح به تصویب نهایی نرسیده و اینترنت ضعفی داشته باشد، این ضعف را به این طرح نسبت می دهند که این موضوع، هم برای شأنیت مجلس خوب نیست و هم این که هدف از طرح این مساله این نبوده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم اظهار داشت: واقعا مدیریت خوبی در کمیسیون مربوطه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی صورت نگرفت و این اعلامی که انجام شد هدف غایی و نهایی مجلس نبود.