تشریح اقدامات ایرانسل در زمینه معماری سازمانی

تشریح اقدامات ایرانسل در زمینه معماری سازمانی

ایرانسل با حضور در هفتمین نشست تخصصی آزمایشگاه های معماری سازمانی کشور، آخرین اقدامات خود دراین زمینه را تشریح نمود.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایرانسل، هفتمین نشست تخصصی آزمایشگاه های معماری سازمانی کشور، بمنظور تبادل آخرین دستاوردهای حوزه تحول دیجیتال و معماری سازمانی، پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰، به میزبانی دانشگاه یزد و بصورت آنلاین، با حضور ایرانسل اجرا شد.
در این جلسه که استادان و متخصصان آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، شهید بهشتی، یزد، گیلان، کاشان، فردوسی مشهد، رازی کرمانشاه و آزاد اسلامی نجف آباد حضور داشتند، حسن بولوردی، معاون فنی و مهندسی ایرانسل، با همراهی مدیرعامل مجموعه‌ی ایرانسل لبز، آخرین دستاوردهای نخستین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران را در زمینه تحول دیجیتالی تشریح و پروژه‌ی معماری سازمانی اجرا شده در ایرانسل را بعنوان یکی از پیشران های این حوزه، معرفی کردند.
در این جلسه، همین طور زمینه های همکاری دانشگاه ها با ایرانسل، به مرجعیت آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرای دانشگاه شهید بهشتی تهران، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
معماری سازمانی (Enterprise Architecture)، در معنای عمومی و ساده‌ی آن، طراحی ساختار سازمان با نگاهی کل نگر است. در یک تعریف دقیق تر، معماری سازمانی، شناخت مؤلفه ها و اجزای سازمان، شناخت وظایف هر مؤلفه و سپس، شناخت ارتباط بین مؤلفه ها و اجزای سازمانی، با یکدیگر و با محیط بیرونی است.
معماری سازمانی، تحول از وضع موجود به وضعیت مطلوب، با محوریت فناوری اطلاعات را دنبال می کند که در قالب یک طرح مشخص، اجرا شده و سپس بصورت مداوم، توسعه یافته و بروزرسانی می شود.