با تصاویر ماهواره ای محقق می شود؛ اندازه گیری میزان آلاینده های اتمسفر با فناوری سنجش از دور

با تصاویر ماهواره ای محقق می شود؛ اندازه گیری میزان آلاینده های اتمسفر با فناوری سنجش از دور

فناوری سنجش از دور با تصاویر ماهواره ای، توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد. سازمان فضایی با استفاده از این تکنولوژی، میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در تهران را محاسبه کرد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، گزارش پایش میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن در شهرستان های استان تهران و مرکزی با استفاده از فناوری سنجش از دور و به کارگیری تصاویر ماهواره ای توسط سازمان فضایی ایران انتشار یافته است. فناوری سنجش از دور توانایی اندازه گیری عناصر موجود در اتمسفر را دارد‬ و‬ در‬ این‬ گزارش‬ ‏به اندازه گیری میزان گاز آلاینده‎ NO۲ ‎در اتمسفر پرداخته شده است‎.‎‏ ‏ سامانه پایش ماهواره ای آلودگی در سطح کشور (آفاق) توسط سازمان فضایی ایران و با استفاده از توانمندی بخش خصوصی توسعه داده شده است. در این گزارش نتایج پایش ماهواره ای میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن شهرستان های استان تهران و مرکزی در ارتباط با چند روز گذشته است. ‏با پردازش تصاویر ماهواره Sentinel۵p میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن (NO۲) برای شهرستان های کل استان تهران اندازه گیری شده است. همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده می باشد، میانگین غلظت آلاینده NO۲ در سطح کل استان تهران حدود ۳۲۶ میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. همینطور میانگین آلاینده NO۲ در سطح شهرستان تهران برابر با ۱۰۱۷ میکرومول بر مترمربع تخمین زده شده است که بیشترین مقدار در میان تمامی شهرستان های استان است. پایین ترین میزان میانگین آلاینده NO۲ هم در سطح شهرستان ملارد حدود ۱۱۴ میکرو مول تخمین زده شده است. میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن شهرستان های استان تهران در ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
میانگین غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن (NO۲) شهرستان های استان مرکزی هم در ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ اندازه گیری شده است. همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده می باشد، میانگین غلظت آلاینده NO۲ در سطح کل استان مرکزی حدود ۷۶ میکرومول بر متر مربع تخمین زده شده است. میانگین آلاینده NO۲ در سطح شهر شازند برابر با ۱۰۲ میکرومول بر مترمربع تخمین زده شده است که بیشترین مقدار در میان تمامی شهرستان های استان به حساب می آید. پایین ترین میزان میانگین آلاینده NO۲ هم در سطح شهرستان خمین حدود ۵۶ میکرو مول تخمین زده شده است. میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن شهرستان های استان مرکزی در ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
در نقشه زیر هم وضعیت آلودگی دی اکسید نیتروژن کشور در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ تهیه شده است. با عنایت به این نقشه بیشترین میزان آلاینده دی اکسید نیتروژن حدود ۲۰۰۸ میکرومول بر مترمربع بوده که در استان تهران واقع شده است. نقشه غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن کشور در تاریخ ۲۴ بهمن

منبع: