اعتصاب بازبین ها؛ کارمندان پیمانی فیسبوک حقوق دریافت نکرده اند

اعتصاب بازبین ها؛ کارمندان پیمانی فیسبوک حقوق دریافت نکرده اند

به سبب یک اختلال بازبین های پیمانکار فیسبوک در یک واحد آن حقوق و دستمزد خودرا دریافت نکرده اند. این عده تهدید کرده بودند در صورت عدم دریافت دستمزد فعالیت خودرا متوقف می کنند.
به گزارش سئو مئو به نقل از ورج، بازبین های پیمانکار فیسبوک در واحدی در آستین با چالش پرداخت دستمزد روبرو شده اند. به سبب این چالش خیلی از آنها تعطیلات سال نوی میلادی را بدون دریافت چک های حقوق شان گذراندند. کارمندان این واحد در حقیقت از طرف شرکت Accenture استخدام شده و وظایف بازنگری، پشتیبانی مشتری و دیگر کارهای مرتبط را برای فیسبوک و واتساپ انجام می دهند. آنها تهدید کرده اند در صورتیکه این وضعیت اصلاح نشود، کارشان را متوقف می کنند. مشکلات از ۴ ژانویه ۲۰۲۲ و زمانی شروع شد که کارمندان متوجه اختلال در سیستم ردیابی مرخصی های با حقوق شدند. این اختلال اداری به تغییر تهیه کننده خدمات دستمزد در وب سایت مربوط بود. اما در ششم ژانویه چک های حقوق به دست کارمندان نرسید. سیستم های پرداخت داخلی نشان می داد خیلی از پرداخت ها انجام شده اند ولی کارمندان نمی دانستند چه زمان دستمزد خودرا دریافت می کنند. درهمین راستا گروهی از کارمندان نامه ای سرگشاده به مدیران ارشد فیسبوک و اکسنچور ارسال و اعلام نمودند تا زمانیکه دستمزدها بطور کامل پرداخت نشود کار را متوقف می کنند. مدت کوتاهی بعد از انتشار نامه مبالغی به کارمندانی که با چالش روبرو شده بودند، پرداخت گردید و اکسنچور اعلام نمود این شرکت هیچ نشانی از توقف هماهنگ کار مشاهده نکرده است. مدیرعامل این واحد اکسنچور نیز در یک تماس تلفنی اعلام نمود زمان برطرف شدن مشکل معین نیست اما شرکت هرگونه هزینه باقیمانده و هزینه هایی که در نتیجه تاخیر به وجود آمده را پرداخت می کند. هرچند شرکت ادعا می کند برخی کارمندان مبالغی دریافت کرده اند تا کار را متوقف کنند، اما این پرداخت شامل حال همه کارمندان نبوده و خیلی از آنها با چالش مالی روبرو شده اند. یکی از بازبین های واحد آستین روز دوشنبه اعلام نمود بیش از ۵۰ نفر از تیم او مبلغی دریافت نکرده اند.