توسعه شبکه فیبر نوری روستاهای لالی

توسعه شبکه فیبر نوری روستاهای لالی

سئو مئو: خوزستان مدیر مخابرات منطقه خوزستان از شروع اجرای پروژه توسعه شبکه فیبر نوری در مناطق روستایی لالی به طول 42 کیلومتر آگاهی داد.
رحیم فلاح زاده در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: باتوجه به نقش موثر اینترنت در اقتصاد و نیاز بیش از پیش مردم به خدمات مخابراتی و در امتداد ایجاد بستر گسترش زیرساخت ارتباطات، محرومیت زدایی و گسترش عدالت ارتباطی، پروژه توسعه شبکه فیبر نوری در مناطق روستایی شهرستان لالی از محل طرح خدمات عمومی الزامی روستایی (uso) توسط بخش ارتباطات مخابرات منطقه خوزستان شروع شد.
وی ادامه داد: این پروژه در قالب طراحی، حفاری و کابل کشی فیبر نوری به طول ۴۲ کیلومتر با هدف خدمات رسانی به نقاط روستایی، باتوجه به نیاز بیش از پیش مردم به خدمات مخابراتی و تحقق برنامه های دولت الکترونیک بمنظور ایجاد بستر مناسب جهت بهره مندی مردم از تکنولوژی به روز، توسط تیم های فنی و عملیاتی مخابرات منطقه خوزستان شروع شده است.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان اظهار داشت: با اجرای این پروژه کلیه سایت های تلفن همراه متعلق به سایر اپراتورها و مراکز مخابراتی کم ظرفیت موجود در راه لالی به چم حاجیان، تراز، جان محمد و هارکزی، به شبکه فیبر نوری استان متصل می شوند و محدودیت های پهنای باند برای ارائه خدمات اینترنتی و سایر خدمات باندپهن مرتفع خواهد شد.
فلاح زاده افزود: بستر توسعه و سرمایه گذاری ارتباطی و مخابراتی در استان، فراهم گشته است و روستاهایی که پوشش نامطلوبی دارند تحت پوشش شبکه های پرسرعت قرار خواهند گرفت. همین طور ضمن رفع نقاط کور در این مناطق، ارائه خدمات تکنولوژی نسل های ۳، ۴ و ۴.۵ نیز میسر می شود.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان اظهار داشت: فیبر نوری پرسرعت ترین و بهترین بستر برای انتقال اطلاعات با پهنای باند بالا است که با تکمیل این پروژه، خدمات و خدمات ارتباطی ارتقا پیدا می کنند.
فلاح زاده عنوان کرد: توسعه ارتباطات در مناطق روستایی کم برخوردار با هدف ارائه خدمات نوین ارتباطی به روستاییان بمنظور کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و روستاها، یکی از اهداف و استراتژی های مخابرات منطقه خوزستان است که با پیگیری ها و تلاش کارشناسان عرصه ارتباطات استان، طبق برنامه ریزی مدون و زمان بندی مشخص شده، در حال انجام می باشد.

منبع: