معاون وزیر ارتباطات: ظرفیت پشتیبان برای قطعی کابل دریایی اینترنت تامین شد

معاون وزیر ارتباطات: ظرفیت پشتیبان برای قطعی کابل دریایی اینترنت تامین شد

به گزارش سئو مئو معاون وزیر ارتباطات با اشاره به قطعی اخیر کابل دریایی بین الملل که موجب افت کیفیت اینترنت در کشور شده است، اظهار داشت: بخش عمده ای از این قطعی، با جایگزینی ظرفیت های پشتیبان تامین شد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، از اواسط آذرماه به دنبال قطعی قسمتی از کابل دریایی ارتباطات بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در راه قطر و امارات، شبکه اینترنت کشور گرفتار اختلالات مقطعی در بعضی ساعات شده است. ۱۶ آذرماه جاری شرکت ارتباطات زیرساخت با تأیید بروز این مشکل اعلام نمود: ۴۳۰ گیگابیت از ظرفیت پهنای باند بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت به سبب قطع سگمنت دوم فیبر دریایی متعلق به شرکت GBI در محدوده دریایی بین قطر و امارات گرفتار قطعی و اختلال شده است که باتوجه به قطعی به وجود آمده در این راه دریایی و زمان بر بودن بازیابی مجدد آن، اقدامات فوری جهت تامین ظرفیت جایگزین از سایر مسیرها در دستور کار مهندسان فنی شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفته و با کوشش های صورت گرفته به زودی ظرفیت های جدید جهت تامین این بخش از ترافیک آماده بهره برداری خواهد بود. اکنون صادق عباسی شاهکوه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یک برنامه تلویزیونی از رفع بخش عمده ای از این مشکل آگاهی داده است. به گفته ی ایشان، قطعی اخیر در اینترنت بین الملل، موجب بروز اختلال در دسترسی کاربران در ساعات پیک ترافیک اینترنت شده است. از آنجا که حل این مشکل زمان است، شرکت ارتباطات زیرساخت از ظرفیت های جایگزین برای حل مقطعی مشکل بهره برده است. معاون وزیر ارتباطات با اعلان اینکه اکنون ارتباطات اینترنت زیرساخت از چند کابل دریایی و کابل زمینی در اطراف کشور تامین می شود، اضافه کرد: به دنبال قطعی کابل دریایی قطر و امارات که هنوز هم وصل نشده است، طی دو سه روز اخیر شرکت ارتباطات با ظرفیت های جایگزین، بخش عمده ای از این ظرفیت را تامین کرده است و این مساله تا حدود زیادی حل شده است. عباسی شاهکوه اظهار داشت: طبق اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت، تقریباً بخش عمده ای از این مشکل با جایگزینی ظرفیت های پشتیبان تامین شده است. گرچه هنوز کابل دریایی تعمیر نشده است.

منبع: