چرا امنیت سایبری به نیروی کار متنوع و فراگیرتر نیاز دارد؟

چرا امنیت سایبری به نیروی کار متنوع و فراگیرتر نیاز دارد؟

سئو مئو: خراسان رضوی امنیت سایبری به سرعت درحال تبدیل شدن به یکی از با اهمیت ترین صنایع برای حفظ ارزش های دموکراتیک ماست و تقاضا برای متخصصان امنیت سایبری در سطح جهانی درحال افزایش است برای اینکه حملات سایبری برمبنای مقیاس و شدت افزایش می یابند و در این مورد شکاف بزرگتر و نگران کننده تر از کمبود استعداد، نبود تنوع در امنیت سایبری است.
به نقل از ویفروم، آخرین آمار جمعیت شناسی در امنیت سایبری نگران کننده است. برمبنای آخرین گزارش مرکز فناوری آسپن دیجیتال گروه هایی مانند اسپانیایی ها ۴درصد و آسیایی ها ۸درصد از متخصصان این حوزه را می سازند. همین طور زنان ۵۱ درصد از این جمعیت را شامل می شوند اما تنها ۲۴ درصد در نیروی امنیت سایبری شرکت دارند.
تنها در ایالات متحده حدود ۵۰۰ هزار شغل در زمینه امنیت سایبری وجود دارد که نشان دهنده شکاف سیستماتیک و در عین حال غیرقابل حل است. متخصصان امنیت سایبری برای حفاظت از زیرساخت ها، سیستم های فناوری اطلاعات و موسسات ساعات طولانی فعالیت می نمایند و سازمان ها و کشورها بطور یکسان به افراد واجد شرایط بیشتری برای کار در امنیت سایبری نیاز دارند.
در این راه حرفه ای ها که راهکارهای قوی تری ارائه می کنند، تهدیدها را به درستی درک خواهند کرد و برای انجام این کار، صنعت باید بخش هایی از استخدام، حفظ و توسعه رهبری را اصلاح نماید. تمرکز بر موانع ورود و موفقیت در صنعت بجای تبعیض آشکار می تواند به کاهش کمبود استعداد کمک نماید. رهبران امنیت سایبری نقش مهمی در این امر ایفا می کنند. آنان باید در هنگام انتخاب نامزدها بر تنوع و شمول نیز تمرکز داشته باشند.
همین طور بجای فقط استخدام نامزدهای متنوع جدید در نیروی کار، باید فرصت ها و ابزارهایی برای موفقیت و رشد در اختیار افراد حرفه ای مشغول به کار ارائه شود. در نهایت، مدیران باید به کاندیداهای مختلف اجازه دهند تا مهارتی برای موفقیت بعنوان رهبران آینده دراین زمینه کسب کنند. کنجکاوی، توانایی حل مسئله و تفکر انتقادی باید در هنگام جذب استعدادهای با تجربه مورد توجه قرار گیرد. امنیت سایبری یک بخش پر جنب وجوش است که بطور مداوم و به ویژه در مورد تهدیدات یا حملات احتمالی درحال تغییر است.
افرادی که به دنبال فعالیت در امنیت سایبری هستند براین باورند که حتی یافتن نخستین شغل نیز بسیار چالش برانگیز است چون مشاغل سطح ابتدایی نیز به برخی صلاحیت ها نیاز دارند.

آماده شدن برای چالش های آینده
ارائه مسیرهای بیشتر به سمت رهبری برای مجموعه بزرگتری از کارکنان و حفظ استعداد حیاتی می باشد، اما باید تنوع در تمام سطوح سازمان نشان داده شود و این مسائل همه با هم و با امنیت ملی و بین المللی مرتبط هستند.
نسل بعدی رهبران در امنیت سایبری باید آمادگی بیشتری داشته باشند و رهبران حاضر باید بر ایجاد فرصت هایی برای گروه متنوعی از کارکنان برای توسعه حرفه ای، مربیگری و شبکه سازی تمرکز کنند. عدم تنوع، راه های بی شماری که منجر به حمله می شود را می پوشاند و توانایی و مشارکت در بخش های مهمی از جمعیت جهان را از ما سلب می کند. عدم دیدگاه های متفاوت و موارد متنوع ما را در مسائل امروزی فرو می برد و این انرژی و توانایی ما را برای توجه به تهدیدهای آینده می کاهد.
تنوع بخشی حیاتی در جعبه ابزار جمعی ما برای تضمین ایده های قوی تر، نوآورانه تر و توانمندتر است اما نقطه شروع هنوز دشوار است.

منبع: