شرایط پوشش خبری کمیسیون طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی

شرایط پوشش خبری کمیسیون طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی

در بررسی های جلسه امروز عصر کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی مقرر شد که جلسات کمیسیون به صورت زنده از راه تارنمای خبرگزاری خانه ملت پخش شود و نمایندگان رسانه ها داخلی که مجوز ورود به مجلس را دارند برای حضور و پوشش خبری جلسات مجاز باشند.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، مذاکرات سومین جلسه عصر امروز کمیسیون مشترک پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کابردی فضای مجازی به صورت زنده از راه درگاه اینترنتی خبرگزاری خانه ملت پخش گردید.
اعضای کمیسیون مشترک پشتیبانی از حقوق کاربران در جلسه امروز عصر به بررسی آئین نامه داخلی کمیسیون پرداختند.
بر مبنای مصوبات امروز کمیسیون مقرر شد مشروح مذاکرات تمام جلسات کمیسیون به صورت زنده از راه تارنمای خبرگزاری خانه ملت پخش شود، نمایندگان رسانه ها و جراید داخلی بخصوص رسانه ملی که مجوز ورود به جلسات مجلس را دارند مجاز هستند برای تهیه گزارش در جلسات علنی کمیسیون حضور پیدا کنند.
از دیگر مواردی که در این نشست به تصویب و بررسی اعضای کمیسیون رسید میتوان به شرایط حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و ذی نفعان در رابطه با طرح در جلسات کمیسیون به صورت دائمی، شرایط حضور و دعوت از دستگاه ها در جلسات کمیسیون به صورت غیر دائمی، شرایط اخد اجازه مرخصی اعضای کمیسیون و شرایط اطلاع رسانی مصوبات کمیسیون اشاره نمود.
بنا بر اعلام رضا تقی پور انوری رئیس کمیسیون، جلسه بعدی کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه ساعت ۱۶ به صورت علنی برگزار می شود.

منبع: