آذری جهرمی خبر داد؛ مصوبه جدید خدمات ارزش افزوده به اپراتورها ابلاغ گردید

آذری جهرمی خبر داد؛ مصوبه جدید خدمات ارزش افزوده به اپراتورها ابلاغ گردید

سئو مئو: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اختتام دادن به كلاهبرداری های خدمات ارزش افزوده طبق مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابلاغ آن به اپراتورها آگاهی داد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: به رغم وجود چالش ها و فشارهای بسیار زیاد، مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره اختتام دادن به كلاهبرداری های خدمات ارزش افزوده، روز گذشته به اپراتورها ابلاغ گردید. به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۳۰۰ این كمیسیون بمنظور پشتیبانی از حقوق مشتركین و باتوجه به وجود بعضی از چالش ها در ارائه خدمات ارزش افزوده از قبیل ناآگاهی بعضی از مشتركین از شرایط و هزینه های عضویت، روش های استعلام وضعیت عضویت و لغو آن، عضویت ناخواسته و همین طور شفاف سازی درباب ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده، به تصویب رسیده است. مطابق این مصوبه، هر گونه جمع آوری مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده برای مشتركان تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) و پیش پرداخت (اعتباری) صرفاً باید از محل اعتبار خدمات ارزش افزوده صورت گیرد. دارنده پروانه موظف است بعد از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از طرف مشترك، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده آنرا به مشترك اطلاع داده و حداكثر در سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترك، نسبت به فعال سازی خدمت ارزش افزوده درخواستی اقدام نماید. دارنده پروانه در صورت عدم وجود اعتبار خدمات ارزش افزوده، نمی تواند هیچ خدمت ارزش افزوده ای را به صورت غیر رایگان برای مشترك فعال كند. دارنده پروانه موظف است در صورت اتمام اعتبار خدمات ارزش افزوده، پیامكی در خصوص اختتام اعتبار خدمات ارزش افزوده به مشترك ارسال نماید. دارنده پروانه در توقف یا ادامه خدمات ارزش افزوده به صورت رایگان و در قالب قرارداد خود با ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده به مشترك مختار است. هرگونه تمدید یا فعال سازی مجدد اعتبار خدمات ارزش افزوده منوط به ارائه درخواست جدید از طرف مشترك است. دارنده پروانه موظف است مكانیزمی ساده و شفاف برای مشاهده و اطلاع مشترك از جزئیات میزان كاركرد خدمات ارزش افزوده وی، فراهم آورد. دارنده پروانه موظف است بمنظور اطلاع رسانی و انجام محاسبات خدمات ارزش افزوده ارائه شده به مشتركین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) صورتحساب جداگانه صادر كند. بدهی و ضمانت اجرای این خدمات قابل تسری و اعمال به سایر خدمات مشترك نیست. مسئولیت پاسخگویی به هزینه های كسر شده از مشترك بابت خدمات ارزش افزوده بر عهده دارنده پروانه است و دارنده پروانه باید تمهیدات لازم برای نگهداری جزئیات در رابطه با مفاد این مصوبه را به مدت شش ماه فراهم آورد. دارنده پروانه موظف است بمنظور انجام نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و رسیدگی به شكایات مربوط، سامانه ها و دسترسی های لازم را با تأیید سازمان ایجاد كند، بطوریكه اجرای كلیه مفاد مصوبه برای سازمان قابل احراز باشد. رعایت الزامات موضوع این مصوبه مطابق مصوبه سال ۹۳ شورای عالی فضای مجازی برای ارائه خدمات ارزش افزوده الزامی است؛ و دارنده پروانه موظف است برای انطباق خدمات فعلی خود با مفاد این مصوبه اقدام نماید. این مصوبه در ۲ ماده و ۱۷ بند به تصویب رسید و از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۹ لازم الاجرا است.

منبع: