از كاربران غیرآمریكایی اینترنت؛ كنگره آمریكا قانون جنجالی جاسوسی سایبری را تمدید كرد

از كاربران غیرآمریكایی اینترنت؛ كنگره آمریكا قانون جنجالی جاسوسی سایبری را تمدید كرد

سئو مئو: كنگره آمریكا قانون جنجالی فیسا برای جاسوسی سایبری از كاربران غیرآمریكایی اینترنت را تمدید كرده و تغییراتی را نیز برای تسهیل این كار در قانون مذكور اعمال كرده است.

به گزارش سئو مئو به نقل از انگجت، با تمدید قانون فیسا در كنگره اف بی آی و سایر سازمان های پلیسی و اطلاعاتی آمریكا كماكان می توانند از سه ابزار جاسوسی سایبری پیشرفته خود برای جمع آوری اطلاعات فله ای از كاربران اینترنت استفاده كنند و دراین زمینه محدودیت خاصی نخواهند داشت.
اف بی آی مدعی است تمدید قانون فیسا برای مقابله با كارهای تروریستی و جاسوسی شهروندان و دولت های خارجی ضروری بوده است، اما افشاگری های رسانه ها و به خصوص ادوارد اسنودن پیمانكار سابق آژانس امنیت ملی آمریكا در گذشته نشان داده بود كه قوانینی همچون فیسا دست دولت آمریكا برای جاسوسی از تك تك كاربران اینترنت در نقاط مختلف جهان را بازمی گذارد و تروریسم و جاسوسی تنها بهانه ای برای مشروعیت بخشیدن به تصویب چنین قوانینی است.
نمایندگان كنگره علاوه بر تمدید قانون فیسا، تغییراتی را هم در آن به وجود آورده اند تا دادگاه های آمریكا برای صدور مجوز جاسوسی های سایبری مدنظر اف بی آی محدودیت های كمتری داشته باشند.

منبع: