وزیر ارتباطات: صرفه جویی 400 میلیارد تومانی با حذف دفترچه های سلامت

وزیر ارتباطات: صرفه جویی 400 میلیارد تومانی با حذف دفترچه های سلامت

به گزارش سئو مئو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: با صرفه جویی 400 میلیارد تومانی كه حذف دفترچه های سلامت به دنبال خواهد داشت، می توانیم 20 عدد ماهواره ظفر یك و دو دیگر بسازیم.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، محمد جواد آذری جهرمی در مراسم آغاز بهره برداری از پایگاه برخط اطلاعات بیمه شدگان درمان كشور كه با حضور وزیر بهداشت و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت انجام شد اظهار داشت: این پایگاه در ابتدا نیاز به یك اسم مناسب دارد تا به آن خطاب شود و از یاد مردم نرود. پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان كشور ۲۵ امین پایگاه هویتی مهم كشور است كه آیدی و اطلاعات سلامت كلیه ایرانیان را در خود جمع آوری كرده است.
ایشان سپس به خاصیت های این پایگاه برای مردم اشاره نمود و اظهار داشت: یكی از خواص آن است كه از شر دفترچه های بیمه كاغذی رها می شوند. طبق اطلاعات ما هزینه سالانه چاپ دفترچه بیمه ۴۰۰ میلیارد تومان است كه با راه اندازی این پایگاه می توانیم انتظار صرفه جویی چنین رقم بزرگی را داشته باشیم. برای آن كه مشخص نماییم با چه عدد بزرگی مواجه هستیم باید بگویم با ۴۰۰ میلیارد تومان كه از حذف دفترچه های كاغذی بیمه به دست می آوریم می توانیم ۲۰ ماهواره ظفر یك و دو بسازیم.
وی در ادامه اشاره كرد: راه اندازی سامانه اطلاعاتی بیمه شدگان ایران منجر می شود كه از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بار همپوشانی جلوگیری نماییم كه به حفظ منابع كشور كمك می نماید. علاوه بر آن كه استفاده از اطلاعات این پایگاه منجر می شود تا قسمتی از جعلیات از بین برود.
وی حسن دیگر استفاده از پایگاه برخط اطلاعات را متوجه پزشكان دانست و اظهار داشت: یكی از اشكالات حالا پزشكان دریافت با تاخیر حق الزحمه خود توسط بیمه هاست. در صورتیكه در نظام الكترونیكی اگر پزشكی به شكل درست بعنوان مثال در مكانیزم تامین اجتماعی اطلاعات را ثبت كنند تا ۶۰ درصد پول نسخه را نقدا دریافت می كند.
آذری جهرمی افزود: اجرای این پروژه ۲۵ درصد راه اجرای پرونده الكترونیك سلامت را طی می كند البته اشكالات كوچكی نیز متوجه آن است؛ بعنوان مثال هم اكنون ضریب نفوذ این پایگاه كمتر از ۱۰ درصد است كه این میزان باید افزایش یابد. برای آن كه بخش خصوصی مجبور باشد از این پایگاه استفاده نماید، باید قانونی وجود داشته باشد البته دراین زمینه دو چاره نظام انگیزشی و نظام اجبار نیز وجود دارد.

منبع: