وزیر ارتباطات اعلام كرد علل سقوط ظفر 1

وزیر ارتباطات اعلام كرد علل سقوط ظفر 1

سئو مئو: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به علل نرسیدن ماهواره ˮظفر۱ ˮبه مدار از پرتاب ماهواره ˮظفر ۲ˮ در خردادماه اطلاع داد.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، آذری جهرمی بعد از مراسم پرتاب ماهواره ظفر در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات این پرتاب اظهار داشت: ماهواره ظفر به مدار ۵۴۰ كیلومتری رسید؛ ولی از آنجایی كه برای قرار گرفتن ماهواره در مدار نیاز است كه به سرعت هفت هزار و ۴۰۰ كیلومتری برسد، ماهواره بر به این سرعت لازم نرسید.
وی افزود: در پرتاب ماهواره “پیام” دلیل ناموفق بودن آن مدار الكترونیك بوده است؛ ولی در ماهواره ظفر اشكال از موتور ماهواره بر بوده است.
جهرمی تصریح كرد: این امر باعث شد كه ماهواره گرفتار افت سرعت شود و در نتیجه در مدار قرار نگیرد و در اقیانوس هند سقوط كرد.
وزیر ارتباطات با تاكید بر اینكه این ماهواره در دو نسخه “ظفر ۱” و “ظفر ۲” طراحی و ساخته شده است، تصریح كرد: ماهواره “ظفر ۲” در خردادماه سال آینده پرتاب خواهد شد.
به قول وی، در پرتاب ماهواره “ظفر ۱” در ثانیه ۴۰۰ ماهواره بر شتاب لازم را نداشت و ماهواره با افت شتاب مواجه گردید و نتوانست به سرعت لازم برسد.