اولین ماموریت سال 2020 اسپیس ایكس چه خواهد بود؟

اولین ماموریت سال 2020 اسپیس ایكس چه خواهد بود؟

سئو مئو: بنابر گزارش ها شركت فضایی اسپیس ایكس می خواهد هفته آینده ماموریت جدید خود موسوم بهˮ استارلینك 2 ˮ (Starlink-2) را انجام دهد و طی این ماموریت 60 ماهواره اینترنتی دیگر به مدار زمین پرتاب خواهدنمود.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، گزارش ها حاكی از آنست كه شركت اسپیس ایكس ۶ ژانویه سال ۲۰۲۰ اولین ماموریت خودرا انجام خواهد داد.
اوایل سال ۲۰۱۹ این شركت فضایی نامی ۶۰ ماهواره اینترنتی را سوار بر یك موشك “فالكون ۹” از ایستگاه نیروی هوایی كیپ كاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب كرد.
اگر هفته آینده اسپیس ایكس ۶۰ ماهواره دیگر پرتاب كند، این سومین ماموریت پرتاب ماهواره اینترنتی این شركت خواهد بود. پرتاب سال ۲۰۱۹، دومین پرتاب برنامه استارلینك به مدار بود. این شركت در سال ۲۰۱۸ نمونه اولیه ماهواره های خودرا به نام “Tintin A” و “Tintin B” به فضا ارسال كرد.
ماهواره های استارلینك قسمتی از برنامه اسپیس ایكس برای سرویس جدید و پرسرعت اینترنت هستند. این طرح در اوایل سال ۲۰۱۵، با درخواست “ایلان ماسك” مدیرعامل این شركت از كمیته ارتباطات فدرال در خصوص اجازه آزمایش ایده خود برای تأسیس یك پهنای باند جهانی شروع شد. وی در سال ۲۰۱۷ برنامه استارلینك را بعنوان یك سیستم پهنای باند ارزان قیمت كه می تواند دسترسی به اینترنت را در سراسر جهان فراهم آورد، به ثبت رساند.
“ماسك” باید حداقل ۴۰۰ ماهواره را در مدار زمین قرار دهد تا بتواند حداقل پوشش اینترنت را ایجاد كند و برای پوشش متوسط جهانی باید حداقل ۸۰۰ ماهواره به فضا بفرستد. بگفته “اسپیس ایكس”، صورت فلكی متشكل از ماهواره های استارلینك می تواند در آینده بطور شایان توجهی رشد كند و به تعداد ۱۲ هزار ماهواره برسد. “ماسك” بعد از انجام این دو ماموریت گفته بود كه “اسپیس ایكس” باید ۶ ماموریت دیگر استارلینك را انجام دهد تا قادر به ارائه پوشش اینترنت مناسب برای بعضی از نقاط جهان باشد. این شركت به ۱۲ ماموریت دیگر هم نیاز دارد تا بتواند پوشش بیشتری داشته باشد.

منبع: