چرا رمز دوم، یك بار مصرف شد؟

چرا رمز دوم، یك بار مصرف شد؟

سئو مئو: یك كارشناس بانكی معتقد می باشد كه عدم دقت كافی مشتریان بانكی به اطلاع رسانی درباب استفاده از كارت های بانكی سبب افزایش حجم پرونده های فیشینگ شده و در همین راستا طرح رمز دوم پویا به راه افتاده است.
سید جعفر صدری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینكه رمز دوم كارت های بانكی مقرر است از حالت ایستا به یك بارمصرف تغییر كند، اظهار نمود: برخی مردم فكر می كنند كه این مساله مربوط به رمز اول كارت هم می شود، اما چنین نیست و مشتریان می توانند از رمز اول ایستای خود استفاده كنند.
وی با اشاره به كاربرد رمز دوم كارت های بانكی برای انجام تراكنش های بدون حضور كارت، اشاره كرد: رمز دوم از زمانی كه به وجود آمد یك رمز پنج تا ۱۲ رقمی بود كه توسط مشتری با استفاده از دستگاه های خودپرداز انتخاب شده و مورد استفاده قرار می گرفت.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانك صادرات اضافه كرد: سوءاستفاده از حساب های بانكی بوسیله فیشینگ (سرقت اطلاعات كارت بانكی) افزایش یافته و تعداد پرونده های این حوزه حالا زیاد است كه عمده آنها نیز به سبب عدم آگاهی كافی مشتری اتفاق می افتد.
صدری افزود: با وجود تمام اطلاع رسانی ها نسبت به سایت های تاییدشده اما مشتری ها كماكان به این موارد دقت كافی را ندارند و همین مورد سبب سوءاستفاده می شود.
وی با اشاره به اینكه در دنیا سبك و سیاق كسب و كارها متفاوت از ایران است، اظهار داشت: از رمز یكبار مصرف در دنیا استفاده شده و می شود، البته مشتریان بانكی همین الان نیز زیاد با رمزهای یكبار مصرف غریبه نیستند، چونكه مدت زمان زیادی است كه از رمزهای یكبار مصرف در اینترنت بانك برای انتقال وجه استفاده می شود.
بگفته مدیر امور فناوری اطلاعات بانك صادرات، استفاده از رمز دوم پویا برای نخستین بار است كه درباب كارت های بانكی اجرا می شود.

منبع: