براساس مصوبات ITU ؛ كتاب جدول تخصیص های فركانسی ایران بازبینی شد

براساس مصوبات ITU ؛ كتاب جدول تخصیص های فركانسی ایران بازبینی شد

سئو مئو: معاون امور رادیوئی رگولاتوری از بازبینی كتاب جدول تخصیص های فركانسی امواج رادیوئی ایران بر طبق آخرین مصوبات و مقررات اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) آگاهی داد.
به گزارش سئو مئو به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نسترن محسنی اظهار داشت: ویرایش ششم این كتاب با عنایت به نیازمندی های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات كشور، وضع موجود، جدول تخصیص های فركانسی بین المللی و با رویكرد آینده نگری در ارتباطات رادیوئی در بازه زمانی ۱.۵ سال و در معاونت امور رادیوئی رگولاتوری تدوین شده است. وی با اشاره به اینكه طیف فركانسی منبعی است كه به كار گرفته می شود ولی مصرف نمی گردد، اضافه كرد: طیف فركانس یكی از منابع ملی محدود است كه به سبب كاربردش در برقراری ارتباطات رادیوئی، از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارزش بالائی دارد و استفاده از امواج رادیوئی در انواع شبكه های مخابراتی عمومی و اختصاصی اجتناب ناپذیر است. دسترسی به نسخه الكترونیكی این كتاب بوسیله این لینك امكان دارد.

منبع: