چالش بازشناسی چهره در دانشگاه امیركبیر

چالش بازشناسی چهره در دانشگاه امیركبیر

به گزارش سئو مئو از جانب دانشگاه صنعتی امیركبیر چالش فناورانه در زمینه هوش مصنوعی به منظور بازشناسی خودكار چهره در پنجمین دوره مسابقات هوش مصنوعی امیركبیر برگزار می گردد.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، بازشناسی چهره افراد یكی از قابلیت های پیچیده سیستم بینایی انسان است؛ چون كه انسان می تواند با دیدن تنها یك تصویر از چهره یك فرد، چهره همان فرد را حتی در صورت تغییر چهره در طول زمان شناسایی كند.

بدین جهت بازشناسی چهره همچون مسائل مطرح و مورد توجه در حوزه هوش مصنوعی در چند دهه گذشته بوده و تحقیقات زیادی تا كنون در این زمینه صورت گرفته و در سال های اخیر پیشرفت های حوزه یادگیری ماشین و رشد و گسترش استفاده از دوربین های مدار بسته در محیط های مختلف توجه به مسئله بازشناسی خودكار چهره را افزایش داده است.

بر این اساس از جانب دانشگاه صنعتی امیركبیر مسابقه هوش مصنوعی با مبحث چالش بازشناسی چهره با هدف كمك به تحقیق و توسعه و تشویق محققان فعال در زمینه بازشناسی خودكار چهره و همینطور فراهم آوردن بستر لازم جهت ارزیابی كارهای صورت گرفته در این عرصه برگزار می گردد.

در این مسابقه مجموعه ای از تصاویر چهره چند فرد مشخص بعنوان داده های آموزشی در اختیار تیم های شركت كننده قرار می گیرد و تیم های شركت كننده باید الگوریتم های خویش را با استفاده از این تصاویر آموزش داده و چهره این افراد را در یك مجموعه تصویر آزمایشی جستجو كنند.

امتیاز هر یك از تیم ها بر مبنای تعداد تشخیص های درست و اشتباه آن تیم محاسبه می گردد. در این مسابقه امكان ارزیابی ماهانه تیم ها وجود خواهد داشت.
مهلت شركت در نخستین دوره مسابقه آخر شهریور ماه جاری اعلام شده است و دور دوم این مسابقه در مهرماه سال جاری برگزار می شود.

به تیم های برگزیده ماهانه و سالانه جوایز نقدی اهدا می شود.