با هدف حل مسئله در فناوری های مالی؛ مسابقات فین تك دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد

با هدف حل مسئله در فناوری های مالی؛ مسابقات فین تك دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد

سئو مئو: مسابقات فین تك دانشگاه صنعتی شریف (Fintech Challenge ) با هدف حل مسائل در حوزه تكنولوژی های جدید مالی، مردادماه انجام می شود.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر نه نقل از دانشگاه شریف، مسابقات فین تك دانشگاه صنعتی شریف ۱۷ و ۱۸ مردادماه امسال با هدف حل مسائل واقعی فینتكی، خلاقیت و نوآوری در تكنولوژی های جدید مالی، بانكداری و پرداخت الكترونیك به همراه ارائه استارت آپ های برتر این حوزه به سرمایه گذاران انجام می شود. اختتام مهلت ثبت نام ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ درنظر گرفته شده است. مسابقات فین تك با تمركز بر تكنولوژی های جدید مالی، بانكداری و پرداخت الكترونیك برگزار شده و چالش های اصلی در این عرصه انتخاب خواهد شد. كلیه تیم ها و استارت آپ های علاقه مند به حضور در این مسابقات بدون هیچ محدودیتی می توانند در این مسابقات شركت نمایند و در مراسم برگزاری Fintech Challenge، جوایز نقدی و غیر نقدی برای تیم های برتر و امكان استخدام در شركت های بزرگ این حوزه در نظر گرفته شده است. این دوره از مسابقات شامل دو مرحله است كه در مرحله اول مهارت حل مسئله تیم ها مورد سنجش قرار می گیرد. بدین صورت كه تعدادی چالش واقعی در حوزه بانكی دریافت كرده و حدود ۸ ساعت وقت برای حل این مسائل دارند. برمبنای تصمیم تیم داوری حدود ۱۰ الی ۱۵ تیم برتر به مرحله دوم راه پیدا خواهند كرد. در مرحله دوم خلاقیت، نوآوری و ایده پردازی تیم ها مورد سنجش قرار خواهد گرفت. بدین صورت كه هر تیم یك ایده یا نوآوری خاص در حوزه بانكی را در چارچوب یك ارائه ۱۰ دقیقه ای برای تیم داوری مرحله دوم مطرح خواهدنمود. لازم به ذكر است تیم داوری شامل افراد متخصص فنی و شركت های سرمایه گذار فعال در این حوزه می باشد. با توجه نمره فنی هر تیم در مرحله اول و نمره ایده پردازی هر تیم در مرحله دوم تیم های برتر مشخص و جوایز نقدی خودرا دریافت خواهند كرد. جوایز تیم های برتر: تیم اول: ۱۰۰ میلیون ریال به همراه جوایز غیر نقدی و امكان استخدام در شركت های حامی رویداد تیم دوم: ۳۰ میلیون ریال به همراه جوایز غیر نقدی و امكان استخدام در شركت های حامی رویداد تیم سوم: ۲۰ میلیون ریال به همراه جوایز غیر نقدی و امكان استخدام در شركت های حامی رویداد

منبع: