در صفحه شخصی در اینستاگرام مطرح شد: توضیح وزیر ارتباطات درباره حادثه خودسوزی در محل این وزارتخانه

در صفحه شخصی در اینستاگرام مطرح شد: توضیح وزیر ارتباطات درباره حادثه خودسوزی در محل این وزارتخانه

به گزارش سئو مئو وزیر ارتباطات با بیان توضیحاتی درباره حادثه خودسوزی در محل این وزارتخانه اظهار داشت: یكی از مدیران وزارتخانه را مأمور كردم تا نسبت به هماهنگی با نیروی انتظامی برای رفع بازداشت وی اقدام نمایند.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام تصریح كرد: در جلسه مشترك وزرای ارتباطات آسیا اقیانوسیه با رئیس جمهور سنگاپور بودم كه خبر رسید فردی مقابل وزارت ارتباطات مبادرت به خودسوزی كرده است. اما ماجرا چیست؟ وی افزود: ایشان چندی قبل به بنده رجوع كردند و گفتند تولید كننده كابینتهای فیبرنوری منازل است و ضرر زیادی كرده است نهایتاً با توافق، حَكَم انتخاب گردید. وزیر ارتباطات اظهار داشت: به نظر می آید تخلف از عهد از جانب شركت اینترنتی صورت گرفته باشد؛ انصافاً توان این تولیدكننده در حد این ضرر نبود. وی تصریح كرد: مطابق قانون؛ وزارت ارتباطات شانیت حقوقی برای ورود به این نوع اختلافات را ندارد و آنچه تلاش شد از باب ریش سفیدی و حل اختلاف بود. جهرمی در این پیام اظهار داشت: در حادثه امروز، با عنایت به عدم اطلاع نگهبانان از ماجرای ایشان و تصور اقدام ضدامنیتی، وی تحویل نیروی انتظامی شده است. یكی از مدیران وزارتخانه را مأمور كردم تا ابتدا نسبت به هماهنگی با نیروی انتظامی برای رفع بازداشت وی اقدام نمایند، ثانیاً با عنایت به اتفاقات روی داده از شركت اینترنتی بخواهند با نظر صادر شده توسط حَكَم نسبت به رفع این اختلاف اقدام نمایند.