برمبنای تصاویر ماهواره ای؛ شناسایی پدیده گرد و غبار در جنوب شرق كشور، افغانستان منبع وقوع

برمبنای تصاویر ماهواره ای؛ شناسایی پدیده گرد و غبار در جنوب شرق كشور، افغانستان منبع وقوع

به گزارش سئو مئو سازمان فضایی ایران بر اساس تصاویر دریافتی از داده های ماهواره ای از شناسایی پدیده گرد و غبار در جنوب شرق كشور اطلاع داد كه منبع وقوع آن جنوب افغانستان است.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، با عنایت به موقعیت جغرافیایی ایران در میان كشورهای منطقه و گستردگی اراضی خشك با پوشش گیاهی اندك در داخل و كشورهای اطراف، با شروع فصل گرما شاهد وقوع پدیده گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی در بخش هایی از كشورمان هستیم. تصاویر دریافتی از داده های ماهواره ای از وقوع گرد و غبار در مرزهای شرقی استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی از روز سه شنبه ۲۱ خرداد حكایت دارد.
پردازش تصاویر ماهواره ای ترا / مادیس دریافتی در مركز فضایی ماهدشت، وقوع این پدیده گرد و غبار در منطقه را شناسایی كرده است. همانگونه كه در الگوی غلظت گرد و غبار روی تصویر دیده می شود، منبع تولید این پدیده گرد و غبار در جنوب كشور افعانستان بوده است.