عواقب حذف سپرهای امنیتی برای كاربران

عواقب حذف سپرهای امنیتی برای كاربران

سئو مئو: درحالی كه برخی افراد، غیرفعال كردن لایه های امنیتی را برای نصب اپلیكیشن های حذف شده پیشنهاد كردند، كارشناسان امنیتی معتقدند حذف لایه های امنیتی می تواند عواقب امنیتی برای اطلاعات كاربر و خود دستگاه داشته باشد.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، پس از حذف تلگرام های فارسی از گوگل پلی در ایام اخیر، برخی كانال های تلگرامی و سایت ها، غیرفعال كردن سرویس امنیتی گوگل برای اندروید موسوم به Play Protect را آموزش دادند كه غیرفعال كردن این توانایی تنها برای نصب بلكه امكان دارد سبب شود بسیاری برنامه های مخرب دیگر باز روی گوشی كاربر نصب شوند كه این مساله می تواند عواقب خطرناكی داشته باشد.
در این راستا امیر صفری – كارشناس نرم افزارهای امنیتی – درباره ی تصمیم گوگل برای حذف تلگرام های فارسی به ایسنا اظهار داشت: سیاست گوگل عمدتاً بر این راستاست كه برنامه های مخرب را حذف كند. درباره ی تلگرام های فارسی هم خیلی حرف و حدیث بود كه این دو برنامه از كاربران جاسوسی می كنند، یعنی دیتایی كه بین كاربران منتقل می شود، دست شخص سوم است. بعضی از برنامه های فیك هم این توانایی را داشتند كه بدون نظارت كاربر بتوانند یك اپلیكیشن دیگر را روی گوشی كاربر نصب كنند.
وی افزود: سوژه دیگر این بود كه در این پیام رسان ها، بدون این كه خود فرد بداند، از جانب كاربر در گروه ها و برای افراد دیگر پیغام می فرستادند و این یك مشكل جدی بود. قبلاً بیش تر این پیام ها تبلیغاتی بود اما الان دیگر تبلیغ نیست و به صورتی بود كه می خواستند كاربر را از تلگرام اصلی به هر نحوی كه شده روی این اپلیكیشن ها ببرند. بنظر می رسد این مساله هم در حذف این برنامه ها تأثیر داشته است.
این كارشناس نرم افزارهای امنیتی درباره ی سفارش ی بعضی از كانال ها به حذف سپرهای امنیتی توضیح داد: وقتی شما هر لایه امنیتی را كم می كنید، هم برای خود دستگاه و هم برای اطلاعات می تواند خطرساز باشد. هر لایه امنیتی كه غیرفعال شود به ضرر كاربر است و نه فقط این برنامه ها امكان دارد دردسر درست كند، برنامه های دیگر هم امكان دارد به هر نحوی نصب شود. بدین سبب حذف لایه های امنیتی به هیچ وجه پیشنهاد نمی گردد.

منبع: