نظرسنجی جهرمی درتوئیتر، نهاد موفق در تولید محتوای كودك كدام است

نظرسنجی جهرمی درتوئیتر، نهاد موفق در تولید محتوای كودك كدام است

سئو مئو: وزیر ارتباطات با انتشار نظرسنجی در شبكه اجتماعی توئیتر از كاربران خواست درباره موفقیت نهادهای در رابطه با تولید فضای مجازی بهتر برای كودكان نظر بدهند.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه توئیتر نوشت: همیشه در جمع خانوادگی كودكانی را می بینیم كه با تلفن همراه یا تبلت سرگرم هستند.وی با بیان این سوال از كاربران كه «به نظرتان كدام نهاد در تولید محتواهایی كه ذهن آنها را با خود درگیر كند، موفق تر بوده است؟» افزود: برای تولید فضایی بهتر برای كودكان در اینترنت، دیدگاه شما را با هشتگ #كودك و اینترنت دنبال می كنم.وزیر ارتباطات در این نظرسنجی از خانواده/ مدرسه، صداو سیما، تولیدكنندگان مستقل داخلی و تولیدكنندگان بین المللی را بعنوان نهادهای تولید محتوای فضای مجازی برای كودكان نام برده است. برمبنای نظرات كاربران توئیتر تولیدكنندگان بین المللی با ۷۱ درصد بیشترین نقش را در این زمینه و سازمان صدا وسیما با ۷ درصد، كمترین نقش را دارد.