كدام خدمات گمرك الكترونیكی شده است؟

كدام خدمات گمرك الكترونیكی شده است؟

سئو مئو: سامانه ارزش كالا، سامانه بازار و سامانه انتشار آزاد اطلاعات همچون خدمات الكترونیكی گمرك ایران است. درباره میزان الكترونیكی شدن خدمات گفته شده كه گمرك از ابتدا شروع كننده انتشار آزاد اطلاعات بود و اطلاعات گمرك در بستر تبادل یكپارچه اطلاعات وزارت اقتصاد به صورت آنلاین و به روز قرار دارد.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، با الكترونیكی شدن تشریفات گمركی، خدمت گیرندگان می توانند به صورت ۲۴ ساعته تشریفات گمركی كالاهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی را بدون رجوع حضوری انجام و كالای خویش را به گمرك اظهار كنند. بر این اساس خدمات گمرك ایران با هدف حذف مراجعات حضوری، تسهیل تجارت و حذف كاغذ از فرآیند تشریفات گمركی به صورت اینترنتی عرضه می گردد.

در این باره مصطفی فارسی- كارشناس فناوری اطلاعات گمرك ایران، با اشاره به اینكه گمرك ایران در جهت خدمات الكترونیكی، در سال های گذشته انقلاب الكترونیك را راه انداخته، اظهار داشت: یكی از مواردی كه برای مردم ملموس تر است و بیشتر با آن درگیرند، سامانه متمركز ارزش كالاهاست. گمرك ایران بر مبنای سوابق ترخیصی كه هر روز از گمرك می گردد و جمع آوری این سوابق، سامانه ای در دامنه پنجره واحدی كه از قبل بوده تهیه كرده كه سابقه ارزش كالاهایی كه ترخیص شده به صورت آنلاین در گمرك، وجود داشته باشد.

وی افزود: بدین ترتیب هر كلایی كه احضار می شود، اگر هم اطلاعات یك كالا در سامانه نباشد، صاحب كالا درخواست می دهد، با استفاده از اسناد موجود، ارزش كالا تعیین و به پرتال سامانه ارزش اضافه می گردد. این لیست هر روز آپدیت شده و قیمت نهایی كالاها بر مبنای قیمت اصلی كه در خارج داشته، به علاوه عوارض گمركی و سود بازرگانی، تعیین می گردد و اگر مردم بخواهند بدانند ارزش كالایی كه از گمرك ترخیص شده چقدر بوده، متوجه خواهند شد.

كارشناس فناوری اطلاعات گمرك ایران سامانه ی بازار را از دیگر سرویس های گمرك اعلام و بیان كرد: سامانه بازار امكانی را در اختیار كسانی قرار می دهد كه به یك كالای خارجی نیاز دارند. آن ها می توانند وارد سایت شوند و درخواست خویش را برای آن كالا به صاحب كالاهایی كه تاكنون واردكننده بوده، اعلام نماید. بدین ترتیب ابتدا وارد سایت می شوند و اسم كالا را جست وجو می كند و بعد متن درخواستی خویش را می نویسند. سیستم به صاحب كالا پیامك می دهد و آن شخص می تواند با متقاضی ارتباط بگیرد.

فارسی با اشاره به اینكه سامانه ی بازار ارتباطی بین متقاضی واقعی و صاحب كالای واقعی تولید می كند، اضافه كرد: با استفاده از این سامانه، واسطه ای كه بین متقاضی و صاحب كالا وجود حذف می گردد و متقاضی می تواند مستقیما با صاحب كالا ارتباط داشته باشد. با عنایت به اینكه صاحبان كالاها زیاد هستند، مطابق پیامكی كه به صاحب كالا داده می شود و پاسخی كه صاحب كالا می دهد، رتبه بندی می شوند و در صورتیكه پاسخ درستی داده باشند و واقعا كالا را وارد كنند، مورد تایید ما قرار می گیرند.

وی در ادامه با اشاره به سامانه انتشار آزاد اطلاعات، اظهار نمود: كالاهایی هستند كه شاید ارزش آن ها در سامانه ارزش هم باشد، اما این اطلاعات كه امسال ما چه كالاهایی و به چه میزان وارد كردیم، در پروتكل انتشار برخط اطلاعات، قرار می گیرد. آمار پالایش شده گمرك در این صفحه قرار می گیرد و هر كسی بخواهد آمار روزانه یا ماهانه یا سالانه را بگیرد كه چه كالایی از چه مبدا و چه كشورهایی و از چه گمركاتی وارد كشور شده را می تواند اطلاعات را از آن جا دریافت كند.

كارشناس فناوری اطلاعات گمرك ایران در پاسخ به اینكه گمرك ایران چه اندازه در جهت دولت الكترونیكی گام برداشته، بیان كرد: ما در حوزه تجارت خارجی و فعالیت گمرك، اطلاعاتمان را در بستر تبادل یكپارچه اطلاعات كه وزارت اقتصاد دارد، قرار دادیم و این اطلاعات آنلاین و به روز است. گمرك از ابتدا شروع كننده انتشار آزاد اطلاعات بود و این بستر را هم در وزارت اقتصاد فراهم نمود.