وزیر ارتباطات: تماس تصویری بدون اینترنت در اپراتورهای اصلی

وزیر ارتباطات: تماس تصویری بدون اینترنت در اپراتورهای اصلی

سئو مئو: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از وضعیت تماس تصویری بدون اینترنت در کشور گزارشی ارائه نمود.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، دکتر عیسی زارع پور در پلت فرم «ویراستی» نوشت: در سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار، زیرساخت های فنی و حقوقی لازم برای «تماس تصویری بدون اینترنت (ViLTE)» در اپراتورهای اصلی افتتاح شد که این امکان در بعضی از گوشیهای موجود در بازار فعال شده و درحال رایزنی با سایر تولیدکنندگان گوشی برای فعال کردن این توانایی هستیم».
او همینطور اظهار داشت: تاسیس «معاونت توسعه شبکه ملّی اطلاعات» در وزارت خانه، تشکیل«شورای راهبری توسعه شبکه ملّی اطلاعات» با مسئولیت وزیر و برگزاری 270جلسه این شورا و شوراهای اقماریش و تأمین منابع مالی و زیرساختهای حقوقی مربوطه همچون ریل گذاریهای صورت گرفته برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در این دوره است.

منبع: