با حضور نمایندگان كاندیداها؛ نشست ستاد انتخابات مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد

با حضور نمایندگان كاندیداها؛ نشست ستاد انتخابات مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد

به گزارش سئو مئو، نشست ستاد انتخابات مرکز ملی فضای مجازی با حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردید.
به گزارش سئو مئو به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، اولین جلسه ستاد انتخابات مرکز ملی فضای مجازی با حضور اعضای ستاد و نمایندگان کاندیداهای انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز ۲۳ خرداد برگزار گردید. در این جلسه، در رابطه با مأموریت های این ستاد و همینطور بسته خدمات مرکز ملی فضای مجازی که مقرر است به ستادها عرضه شود، توضیح داده شد. ستاد انتخابات مرکز ملی فضای مجازی با عنایت به نقش و اهمیت فضای مجازی، در تعامل با سکوها و پلت فرم های داخلی و زیرساخت های موجود در مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه به ستادهای کاندیداها خدمات مختلفی در حوزه های توزیع درست برنامه های کاندیداها، رصد و پایش فعالیتهای انتخاباتی، استفاده از زیرساخت های فضای مجازی کشور در جهت ارتباط با مردم و… دسترسی هایی را ارائه نمود. همینطور سامانه esetad.ir در جهت ارتباط دوسویه میان ستادهای نامزدها و همینطور هواداران ارائه شد که خدمات متنوعی همچون دستیار هوشمند اختصاصی، نظرسنجی مردمی، سرویس پرداخت کمک های مردمی، سامانه های داده و رصد و… فراهم نموده است. در این نشست نسبت به مقررات گذاری فعالیت سکوها و درگاه های نشر برای پیشگیری و مقابله با رفتارهای مجرمانه، بخصوص انتشار اخبار خلاف واقع و کذب نسبت به کاندیداها هم بحث و تبادل نظر صورت گرفت. نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم در این نشست ضمن تشکر از مرکز ملی که برای نخستین بار دسترسی ها و خدماتی را به تمام کاندیداها عرضه کرده است، برخی نیازهای دیگر خود در حوزه فضای مجازی را بیان کرده و از مرکز ملی درخواست کمک در جهت رفع نیازها داشتند.