مهم ترین دستاوردهای فضایی در دولت شهید جمهور

مهم ترین دستاوردهای فضایی در دولت شهید جمهور

به گزارش سئو مئو، دستیابی به مدار ۷۵۰ کیلومتری و احیای زیست فضا مهم ترین دستاوردهای فضایی در دولت سیزدهم به شمار می آید.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی دستاوردهای حوزه فضایی در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی را شرح داد بدین سان که میتوان گفت صنعت فضایی جانی تازه گرفت. در دولت سیزدهم در اولین گام طلسم ۱۱ ساله عدم تشکیل شورایعالی فضایی مجازی شکست و با حضور رئیس جمهوری، سند ۱۰ ساله فضایی کشور به تصویب رسید. همینطور از زمان شروع دولت سیزدهم، ۱۲ پرتاب فضایی موفق انجام شد که معادل پرتاب هایی است که در یک دهه گذشته در دولت های گذشته انجام شده بود. از مهم ترین دستاوردهایی فضایی در دولت شهید جمهور، پرتاب ماهواره ثریا و دستیابی به مدار ۷۵۰ کیلومتری بود، ساخت منظومه شهید سلیمانی به منظور ورود بخش خصوصی به صنعت فضایی، عملیات عمرانی بزرگترین پایگاه فضایی خاورمیانه، پرتاب موفقیت آمیز نسل جدید کپسول های زیستی، دستیابی به تصاویر ماهواره ای با دقت یک متر و پرتاب موفق ماهواره مهدا به همراه دو ماهواره دیگر به مدار بیضوی که سبب شد یک ماهواره ساخت داخل در بالاترین ارتفاع از سطح زمین سیر کند.