توضیح وزیر ارتباطات درباره ی نحوه پیدا شدن بالگرد رئیس جمهور

توضیح وزیر ارتباطات درباره ی نحوه پیدا شدن بالگرد رئیس جمهور

سئو مئو: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ی نحوه پیدا شدن بالگرد رئیس جمهور بوسیله موبایل یکی از سرنشینان توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به سانحه بالگرد و شهادت رییس جمهور و هیأت همراه اظهار داشت: روز گذشته بلا فاصله پس از متوجه شدن سانحه، تیم 30 نفره فنی با اپراتورهای ارتباطی و نهاد و دستگاه های مختلف تشکیل دادیم تا تمام زیرساخت های فنی و توانمندی خا را بکار ببریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همین طور اظهار داشت: محدوده معدن را پیدا کردیم که مثلث مانتد بود و توان فنی را به کار گرفتیم و در ابتدا سه محدوده را با عنایت به سیگنال هایی که دریافت می کردیم در نظر گرفتیم.
وی اظهار داشت: گوشی یکی از سرنشینان بالگرد رییس جمهور تا ساعت ۷ و ۸ شب روشن بود و توانستیم با بهره گیری از آنتن دهی آن اطلاعات خوب و دقیق تری از محدوده بگیریم و در اختیار گروههای امدادی و تیم های پهپادی کشور ترکیه که قبلاً با هماهنگی مجوز دریافت کرده بودند، قرار دهیم.
وی اضافه کرد: آنها این اطلاعات را دریافت نمودند و بیشتر مکان هایی که مورد پایش قرار دادند را ما اطلاعاتش را در اختیارشان قرار داده بودیم.
وزیر ارتباطات در ادامه درباب رییس جمهور نیز اضافه کرد: یکی از خاصیت های آقای رئیسی ولایت پذیری ایشان بود، اهتمام داشتند همه عوامل رهبری را اجرا کنند و برای آن برنامه ریزی می کردند.
زارع پور افزود: هر دستوری رهبری می دادند می گفتند باید اجرائی شود و معتقد بودند همه آنها را ما باید اجرائی نماییم.

منبع: