مدیر روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزیده شد

مدیر روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزیده شد

سئو مئو: محمد فواد رحمان سرشت به عنوان مدیر روابط عمومی جدید سازمان نصر استان تهران برگزیده شد.

به گزارش سئو مئو به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، رحمان سرشت از فعالان شناخته شده صنفی و روابط عمومی است که حدود ۳۰ سال در عرصه های رسانه، روابط عمومی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا حالا فعالیت و مدیریت کرده است.
تعامل حداکثری با رسانه ها، دولت، اعضای سازمان و فعالان صنفی، توسعه اطلاع رسانی فعالیت ها و خدمات سازمان همین طور گسترش زمینه های هم افزایی در بین سرمایه های انسانی همچون محورهای اصلی برنامه های روابط عمومی سازمان نصر تهران خواهد بود.

منبع: