اردوی دانش آموزی وزارت ارتباطات در مرکز فضایی ماهدشت برگزار شد

اردوی دانش آموزی وزارت ارتباطات در مرکز فضایی ماهدشت برگزار شد

سئو مئو: به گزارش سئو مئو، اردوی روایت پیشرفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بازدید دانش آموزان راوی پیشرفت از مرکز فضایی ماهدشت برگزار گردید.
به گزارش سئو مئو به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اردوی روایت پیشرفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور بیشتر از ۶۰ دانش آموز راوی پیشرفت از مقاطع مختلف، با بازدید از مرکز فضایی ماهدشت برگزار گردید. در شروع مراسم دانش آموزان با حضور در ساختمان مرکز کنترل و عملیات ماهواره های سنجش ازدور یا ساختمان خیام که مرکز کنترل ماهواره خیام است ضمن آشنایی با صنعت فضایی و کاربردهای آن میزان پیشرفت کشورمان در این عرصه را مورد ارزیابی قرار دادند. در ادامه گزارشی از ماهواره خیام و کاربردهای آن عرضه شد که در جریان آن دانش آموزان یک گذر این ماهواره را از فراز مرزهای کشورمان و فرآیند دریافت داده از آنرا به صورت زنده مشاهده نمودند. بازدید از موزه پایگاه فضایی ماهدشت که اختصاص به تجهیزات اولیه این پایگاه داشت و شرکت در کارگاه های آموزشی آشنایی مقدماتی با علوم نجوم و سنجش از دور و بازدید از رصدخانه پایگاه ماهدشت و رصد فضا با کمک دانشمندان این پایگاه از دیگر برنامه های این اردوی دانش آموزان بود. در انتها هم برنامه هم اندیشی و پرسش و پاسخ با حضور تعدادی از مدیران و متخصصان شاغل در پایگاه فضایی ماهدشت برگزار گردید.