براساس اعلام سازمان فضایی؛ ماهواره خیام از مناطق سیل زده تصویربرداری کرد

براساس اعلام سازمان فضایی؛ ماهواره خیام از مناطق سیل زده تصویربرداری کرد

سئو مئو: سازمان فضایی ایران در امتداد پایش منابع آبی کشور و بارندگی های چند روز اخیر در مناطق مختلف کشور با بهره گیری از داده های ماهواره خیام مبادرت به پایش مناطق مختلف کشور کرده است.

به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، سازمان فضایی ایران در امتداد پایش منابع آبی کشور و بارندگی های چند روز اخیر در مناطق مختلف کشور، با استفاده داده های ماهواره خیام مبادرت به پایش مناطق مختلف کشور کرده است.
در این پایش، ماهواره خیام با دریافت فرمان از ایستگاه زمینی، از بخش های مختلف استانهای لرستان و خوزستان خصوصاً شهر معمولان و روستاهای پیرامون آن، با دقت بسیار خوبی تصویربرداری کرده و کارشناسان سازمان فضایی ایران مبادرت به تحلیل داده این تصاویر کردند.
بر اساس داده های گردآوری شده، ده ها نقطه در استانهای لرستان و خوزستان به خصوص حاشیه رودخانه های کشکان و کرخه، قبل و پس از بارندگی های اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاطی که با طغیان رودخانه رو به رو شده بودند مشخص شدند.
گزارش کامل این ارزیابی ها در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور قرار گرفته است تا این ستاد بمنظور رسیدگی به مناطق لطمه دیده و برنامه ریزی برای بارش های آینده، بتواند دقیق تر عمل کند.

منبع: