از سوی یك مقام مسئول مطرح شد؛ گرانفروشی یک سکوی داخلی رئیس جمهور دستور جبران فوری خسارت داد

از سوی یك مقام مسئول مطرح شد؛ گرانفروشی یک سکوی داخلی رئیس جمهور دستور جبران فوری خسارت داد

به گزارش سئو مئو، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: به دنبال گزارش تخلف سنگین گران فروشی یکی از سکوهای داخلی، مبحث بررسی و تخلف محرز شد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، محمد احسان خرامید رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی اعلام نمود: دولت در عین پشتیبانی از سکوهای داخلی با هر گونه تخلف احتمالی آنان هم برخورد می کند. وی ادامه داد: به دنبال گزارش تخلف سنگین گران فروشی یکی از سکوهای داخلی، مبحث بررسی و تخلف محرز شد و رئیس محترم جمهور بعد از استحضار، دستور استیفای فوری حقوق مردم و جبران خسارت را دادند. جزئیات بزودی اطلاع رسانی می شود.