در مركز ملی فضای مجازی تصویب شد؛ جزئیات سند قرارگاه فرهنگی اجتماعی تولید محتوای فضای مجازی

در مركز ملی فضای مجازی تصویب شد؛ جزئیات سند قرارگاه فرهنگی اجتماعی تولید محتوای فضای مجازی

سئو مئو: سند افق مطلوب کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا در فضای مجازی با هدف هایی چون سیاست گذاری، طراحی برنامه های کلان و هم افزایی ملی کشور منتشر گردید.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر؛ کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سند افق مطلوب این کمیسیون را به تصویب رسانده است. این سند با اهدافی همچون برنامه ریزی هوشمندانه در امور فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی و در دامنه موضوعات حوزه تولید، توزیع، سفارش و مصرف محتوا، در رابطه با ذی ربطان حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمی و با رویکرد مسئولیت پذیر نسبت به مسائل مردم و کشور، در اولین جلسه از دوره ی جدید کمیسیون، بررسی و تصویب گردید. برمبنای متن این سند، کمیسیون به قرارگاه فرماندهی حوزه فرهنگی، اجتماعی و محتوای فضای مجازی تبدیل و فرآیندهای شناخت صحنه، تنظیم روابط و فرآیندها، هماهنگی، همکاری، هم افزایی، برنامه ریزی، ارزیابی و اثرسنجی در سه سطح عملیات واکنش سریع، طراحی اقدامات میان مدت و طرح های کلان و بلندمدت در این کمیسیون پیگیری می شود. این سند همین طور افق دید کمیسیون را ایجاد نهاد پایدار حکمرانی و فناوری حل مسئله در حوزه فرهنگی اجتماعی و محتوایی فضای مجازی توصیف می کند و ایده اصلی آن «مسئولیت پذیری» نسبت به وضعیت حوزه فرهنگی اجتماعی و لایه محتوای فضای مجازی است. ضمانت اجرائی مصوبات نیز به عنوان یکی از چالش های کلیدی کمیسیون، یکی دیگر از مسائلی است که در متن سند تصویر مطلوب کمیسیون محتوا به آن پرداخته شده است. بر همین اساس، مواردی چون «گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه به رییس جمهور و رهبر معظم انقلاب»، «گزارش های نظارتی و ترک فعل به دستگاه های نظارتی و بازرسی همچون دیوان محاسبات و بازرسی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی»، «اثرگذاری بر جریان مالی در عرصه محتوا با ابزارهایی همچون صندوق های مالی مشترک»، «تعامل نزدیک با سازمان برنامه و بودجه پیش از تصویب برنامه و حین برنامه» و نیز «انعکاس عملکرد دستگاهها در رسانه ها»، به عنوان ضمانت های اجرائی مصوبات این کمیسیون، در نظر گرفته شده اند. در متن سند مذکور، موضوعات سلبی و ایجابی با مخاطب اقشار مختلف کاربران فضای مجازی در عرصه تولید، توزیع، سفارش و مصرف محتوا در رابطه با ذی ربطان حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمی ذیل موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محلی، استانی، ملی، منطقه ای و جهانی، به عنوان دامنه موضوعات شناخته می شود. این سند همین طور ابزارهای اعمال حکمرانی در اختیار کمیسیون را به دو دسته سخت و نرم تقسیم کرده است که بر همین مبنا، «سیاست گذاری»، «تنظیم مقررات»، «تقسیم کار ملی»، «مشارکت در فرآیندهای قانون گذاری» و «مشارکت در فرآیندهای پالایش و مسدودسازی»، به عنوان ابزارهای حکمرانی سخت و «پیوست فرهنگی و تنظیم استانداردها»، «رده بندی، رتبه بندی و اعطای نشان»، «مسئولیت سکو»، «مسئولیت مالک، تولیدکننده و ناشر محتوا»، «مسئولیت اجتماعی»، «رسانه و افکار عمومی» و «حمایت، تعامل و هدایت»، به عنوان ابزارهای نرم حکمرانی اعلام شده است. بر همین اساس، مصوب شد که اعضای کمیسیون از دانش روز حوزه فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی برخوردار، با چالش ها و فرصت های آن آشنا بوده و از اخبار و اطلاعات آن چه در صحنه فرهنگ کشور و زیست بوم محتوا رخ می دهد، آگاه باشند. آنها همین طور باید کاربر فضای مجازی بوده و با مردم و کاربران فضای مجازی در ارتباط و از مسائل آنان باخبر باشند. دستگاه های عضو این کمیسیون نیز ملزم به استفاده از ظرفیت فکری و نگاه راهبردی کمیسیون در تنظیم برنامه ها و بودجه سالانه هستند و باید کمیسیون را به عنوان یک فرصت در رفع چالش ها و هماهنگی و هم افزایی میان سایر دستگاهها بدانند. برمبنای تقسیم وظایف کلی انجام شده در متن این سند، معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه کمیسیون تعامل نزدیک و مستمر خواهند داشت و بخش های مختلف این معاونت، در حوزه شناخت وضعیت محتوای فضای مجازی، پیشنهاد عملیات واکنش سریع، تنظیم گری روابط و فرآیندها و نیز تهیه پیش نویس اسناد و طرح های کلان، باید با کمیسیون همکاری کنند. علاوه بر این، پژوهشگاه فضای مجازی نیز باید در پشتیبانی علمی و پژوهشی از مجموعه فعالیت ها و مصوبات کمیسیون همچون در تهیه پیش نویس مصوبات کمیسیون همچون طرح های کلان و عملیات واکنش سریع، در عرصه مطالعات تطبیقی کشورهای خارجی و نیز ملاحظات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داخلی، نقش سازنده و فعال ایفا کند. خبرگان و دانشگاهیان، کنشگران مردمی و فعالین زیست بوم محتوا، مردم، شورای عالی فضای مجازی و رسانه ها نیز در زمره سایر ذینفعانی هستند که در متن این سند به روابط آنها با کمیسیون پرداخته شده است.

منبع: