عدم توافق درباره مسئولیت ها؛ چالش قانونگذاران اروپا برای توافق در رابطه با قوانین هوش مصنوعی

عدم توافق درباره مسئولیت ها؛ چالش قانونگذاران اروپا برای توافق در رابطه با قوانین هوش مصنوعی

به گزارش سئو مئو، قانونگذاران اروپایی هنوز در رابطه با چند مبحث در رابطه با قوانین جدید هوش مصنوعی به توافق نرسیده اند. به قول منابع آگاه، همین مسئله توافق در رابطه با قوانین را تا دسامبر ۲۰۲۳ میلادی به تعویق می اندازد.
به گزارش سئو مئو به نقل از رویترز، پیش از این پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در رابطه با قوانین هوش مصنوعی به توافق رسیده اند. آنها تابحال سه بار گفت و گو که جلساتی میان اعضای آلمان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، داشته اند و مذاکره کرده اند تا به نسخه نهایی قوانین دست یابند. مذاکره چهارم در حالی برگزار شده است که قانونگذاران اتحادیه اروپا مقرر است در رابطه با موضع خود در رابطه با ایجاد مدلها و سیستم های هوش مصنوعی پرخطر بحث کنند. اسپانیا که ریاست اتحادیه اروپا تا ماه دسامبر ۲۰۲۳ را برعهده دارد، خواستار دستیابی به توافق است و چاره هایی را برای تسریع این فرآیند اعلام نموده است. این موارد شامل روش چند مرحله برای قانونمندسازی مدلهای بنیادینی است که بیشتر از ۴۵ میلیون کاربر دارند. همینطور اسپانیا خواستار افزایش مسئولیت های مدلهای بنیادین توانمند (مانند چت جی پی تی) همچون بررسی منظم برای کشف صدمه پذیری های احتمالی است. مخالفان این امر مدعی هستند پلت فرم های کوچکتر امکان دارد به همین اندازه پرخطر باشند. اسپانیا اعلام نمود پیش از دور چهارم مذاکره با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در رابطه با چاره ها و مصالحات احتمالی گفتگو کرده است. هر چند بعید است در این دور مذاکره توافقی صورت گیرد. احیانا دور پنجم مذاکرات در اوایل دسامبر برگزار گردد. شکست در دستیابی به توافق در رابطه با قوانین هوش مصنوعی سبب می شود، مذاکرات به اوایل سال آینده میلادی کشیده شود و بعد از آن هم امکان دارد به علت انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا از مسیر خود منحرف شود.