با شكایت یكی از كاركنان شركت؛ گوگل باید برای تبعیض جنسیتی ۱ ۱۵ میلیون دلار غرامت دهد

با شكایت یكی از كاركنان شركت؛ گوگل باید برای تبعیض جنسیتی ۱ ۱۵ میلیون دلار غرامت دهد

به گزارش سئو مئو، گوگل باید بیشتر از یک میلیون دلار به یک مدیر اجرایی این شرکت غرامت پرداخت کند چونکه وی شرکت را به تبعیض جنسیتی متهم کرده است.
به گزارش سئو مئو به نقل از انگجت، یک مدیر بخش مهندسی ابر رایانشی گوگل این شرکت را متهم کرده به علت جنسیتش به او دستمزد کمتری پرداخت و از ارتقای شغلی وی جلوگیری کرده است. او همینطور مدعی است بعد از آنکه در رابطه با این تبعیض سخن گرفته، شرکت از او انتقام گرفته است. اولکو رو یک مدیر مهندسی ابر رایانشی گوگل، این شرکت را متهم کرده او را در سطح پایین تری استخدام و حقوق کمتری در مقایسه با مردانی پرداخت کرده که نسبت به او تجربه کمتری داشته و برای همین سمت شغلی استخدام شده اند. به نوشته بلومبرگ این مدیر گوگل همینطور مدتی است فرصت ارتقای شغلی به همکاران مرد با شایستگی کمتر از وی اعطا شده است. در همین راستا هیات منصفه دادگاهی در نیویورک اعلام نمود گوگل تبعیض جنسیتی در برابر کارمندش را اعمال کرده و الان ۱.۱۵ میلیون دلار خسارت باید به وی پرداخت کند. رو هنگامیکه فعالیتش در گوگل را آغاز کرد، ۲۳ سال سابقه داشت و طبق شکایتی که وی ثبت کرده هنگام استخدام در سطح پایین تری به کارگرفته شد و بدین سان درآمدش از همتایان مرد وی بسیار کمتر بوده است. این درحالی است که حدود ۵ سال قبل حدود ۲۰ هزار کارمند گوگل یک راهپیمایی برگزار کردند و خواهان تغییراتی در روش های برخورد با رفتارهای نادرست جنسی و تبعیض شدند. هرچند این شرکت تعهد کرد درمورد آزار جنسی عملکرد خویش را بهبود دهد، اما واکنش های آن مطلوب نبوده است.

منبع: