راه اندازی خانه سنجش از دور

راه اندازی خانه سنجش از دور

سئو مئو: خانه سنجش از دور بمنظور بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی و هم افزایی بیشتر در این عرصه راه اندازی می شود.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، مرکز تحقیقات پژوهشگاه فضایی ایران بمنظور به منظور هم افزایی و بهره مندی از ظرفیت کسب و کارهای حوزه سنجش از دور، “خانه سنجش از دور” راه اندازی می نماید.
برمبنای طرح اجرائی خانه سنجش از دور، مقرر است به هر یک از کسب و کارهای حوزه سنجش از دور یک کرسی اختصاص داده شده و شرایط حضور نمایندگان آنها در این خانه مهیا شود.
یکی از کارکردهای این خانه، تبادل دانش و اطلاعات و آگاهی از توانمندی یکدیگر برای بهره مندی در پروژه ها است و در حقیقت خانه سنجش از دور محل رجوع سازمان های دولتی و خصوصی به جهت آگاهی از توانمندی های موجود و رفع نیازها خواهد بود.
از مزایای دیگر این خانه، بهره مندی از نظرات جمعی برای مطالبی از قبیل تعرفه گذاری خدمات، استانداردسازی فعالیت ها، رتبه بندی و دسته بندی کسب وکارها ذیل کمیته تخصصی سنجش از دور است.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان فضایی ایران، دکتر جلیلی، رییس مرکز تحقیقات پژوهشگاه فضایی ایران با اعلان اینکه خانه سنجش از دور می تواند آغازگر تشکیل یک نظام صنفی یا مهندسی برای جامعه سنجش از دور کشور باشد، در این زمینه اظهار داشت: در نظر است خانه سنجش از دور ایران در مرکز نوآوری پژوهشگاه فضایی واقع در ناحیه نوآوری شریف ایجاد شود و از تمامی فعالان و ذی نفعان این حوزه جهت استقرار و گرفتن کرسی در خانه سنجش از دور دعوت می شود.

منبع: