وزارت ارتباطات اعلام كرد؛ شبکه ارتباطی با کمترین مشکل فعال است

وزارت ارتباطات اعلام كرد؛ شبکه ارتباطی با کمترین مشکل فعال است

به گزارش سئو مئو، به دنبال فراگیر شدن هوای سرد در بیشتر استانهای کشور و افت شدید دما در شهرها و روستاها، شبکه ارتباطی سراسر کشور با کمترین مشکلی مشغول به فعالیت است.

به گزارش سئو مئو به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال افت قابل توجه دما و فراگیر شدن سرمای شدید در قسمت های زیادی از کشور که منجر به تعطیل شدن ادارات و مراکز آموزشی در برخی از شهرها شده است، خوشبختانه شبکه ارتباطی سراسری با کمترین مشکلی مشغول به عرضه خدمات دهی است.
وضعیت شبکه ارتباطی سراسری به گونه ایست که در روزهای اخیر به علت افت دما در قسمت های زیادی از کشور، مردم برای دورکاری و انجام امور و کارهای خود چون آموزش غیرحضوری دانش آموزان، بیشتر از قبل به صورت برخط از شبکه ارتباطی کشور استفاده می نمایند که همین سبب شده که مصرف ترافیک اینترنت با افزایش همراه شده باشد.
بنابه این گزارش، در ایام اخیر به علت برودت هوا و کاهش محسوس دما، ادارات و مراکز آموزشی، در شهرهای مختلف تعطیل یا دورکار شده اند.

منبع: