ثبت بیشتر از ۱۰ میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات

ثبت بیشتر از ۱۰ میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات

به گزارش سئو مئو، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: از آغاز فعالیت PGSB (گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیکی) در سال ۱۳۹۸ تا آذر ۱۴۰۱، بیشتر از ۳ میلیارد و ۶۰۴ میلیون تراکنش ثبت شده است که با مجموع تراکنش های ثبت شده در گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی به تبادل و ثبت بیشتر از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون تراکنش در بازه های زمانی اشاره شده می انجامد.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، از مهم ترین اقدامات سازمان فناوری اطلاعات در جهت پیاده سازی دولت الکترونیکی، مرکز ملی تبادل اطلاعات یا گذرگاه خدمات دولت می باشد که برای پاسخگویی به تعهدات محوله در برنامه پنجم و آئین نامه اجرایی آن و هم بر مبنای ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورایعالی فناوری اطلاعات به این کار اقدام نموده است.

یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات در جهت تحقق نسل جدید توسعه دولت الکترونیک (۲EGOV) نیازمند وجود بستری برای تبادل و به اشتراک گذاری داده ها، اطلاعات و خدمات است. لازمه تحقق اهداف عالی توسعه دولت الکترونیکی در ایجاد زیرساخت تعامل پذیر، پویا و یکپارچه تبادل اطلاعات و خدمات دولت می باشد که در ادبیات این حوزه تحت عناوین مرکز تبادل اطلاعات (NIX) یا گذرگاه خدمات دولت (GSB) شناخته می شود.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در جهت پاسخگویی به تعهدات محوله در برنامه پنجم توسعه و آئین نامه اجرایی آن و هم بر مبنای ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورایعالی فناوری اطلاعات در ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات جهت به اشتراک گذاری خدمات الکترونیکی بین دستگاهی در بستر شبکه ملی اطلاعات اقدام به ایجاد بستر کرد. نتیجه این اقدام انجام تعاملات الکترونیکی بین دستگاهی (G۲G) است که زیرساخت عرضه خدمات دولت به کسب و کارها (C۲G) و عرضه خدمات دولت به شهروندان (B۲G) را فراهم می آورد.

بستر تبادل داده، اطلاعات و خدمات بین دستگاههای اجرایی، زیرساخت استعلام الکترونیکی اطلاعات بین دستگاههای اجرایی، قابلیت توسعه ارتباطات الکترونیکی دستگاههای اجرایی فارغ از هر گونه ماهیت درونی سامانه ها و مکان فیزیکی واحدهای اجرایی دولت، انتقال اطلاعات امن و سریع بین سامانه های مختلف در بستر سازمان های دولتی از راه سرویس و تمرکز تبادل اطلاعات در چارچوب سرویس ها در یک بستر واحد که امکان توسعه در سطح ملی و حتی فراملی را فراهم آورد، همچون مهم ترین اهداف مرکز ملی تبادل اطلاعات است

در همین رابطه محمد خوانساری- معاون وزیر ارتباطات در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور- با بیان اینکه به اشتراک گذاری اطلاعات، استعلام ها و خدمات الکترونیکی بین نهادها و کسب و کارها از اهداف اصلی مرکز ملی تبادل اطلاعات است، در تشریح جزئیات عملکرد این مرکز بیان نمود: گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی(GSB) که به ارائه خدمات استعلامی میان دستگاههای دولتی می پردازد، از آغاز فعالیت خود در سال ۱۳۹۵ تا کنون دارای حدود ۷ میلیارد تراکنش بوده است. این گذرگاه دارای ۳۱۹ دستگاه سرویس گیرنده و ۷۳ دستگاه سرویس دهنده است که در مجموع سبب شکل گیری و تبادل استعلام های دولتی شده اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در قسمت دیگری از نشست این کارگروه به تبیین عملکرد گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیکی (PGSB) پرداخت و اظهار نمود: اصلی ترین وظیفه گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیکی، ارائه خدمات سازمان های دولتی و بخش خصوصی به یکدیگر است. در این خصوص از آغاز فعالیت PGSB در سال ۱۳۹۸ تا آذر ۱۴۰۱، بیشتر از ۳ میلیارد و ۶۰۴ میلیون تراکنش ثبت شده است که با مجموع تراکنش های ثبت شده در گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی به تبادل و ثبت بیشتر از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون تراکنش در بازه های زمانی اشاره شده می انجامد.

به نقل از ایشان، گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک دارای ۳۵۷ سرویس است. در همین راستا، تعداد ۶۶۵ کسب و کار سرویس گیرنده و ۴۴ دستگاه سرویس دهنده در این گذرگاه به فعالیت می پردازند.

در این نشست خوانساری، سامانه ملی احراز هویت و استعلامات یا همان سماوا را پنجره واحد احراز هویت در فضای مجازی دانست و هدف از تاسیس آنرا ارائه دسترسی یکپارچه، کنترل و مدیریت شده و در عین حال با واسطه به اطلاعات هویتی پایه عنوان نمود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: از آغاز راه اندازی سامانه سماوا تا آذرماه سال جاری، حدود ۱۳ میلیون نفر از راه این سامانه احراز هویت شده اند و تعداد ۹۸ نهاد متکی به سامانه سماوا متصل هستند.

پیش از این هم گفته شده بود در مهرماه سالجاری در گذرگاه خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات که وظیفه ی پاسخگویی به استعلامات بین دستگاهی را بر عهده دارد؛ تعداد دستگاههای سرویس دهنده از ۷۱ به ۷۳ و دستگاههای سرویس گیرنده از ۳۱۱ به ۳۱۳ دستگاه و تعداد سرویس ها و متدهای پیاده سازی شده به ۱۵۱۶ رسید.

از میان دستگاههای سرویس دهنده سازمان ثبت احوال کشور، با بیشتر از ۸۰ میلیون تراکنش(حدود ۳۴ درصد از تراکنش ها) طبق روال گذشته در صدر دستگاههای سرویس دهنده قرار داشت و پس از آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند.

از سوی دیگر تا پایان مهرماه، از میان دستگاه متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات به ترتیب وزارت کشور، وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیشترین استفاده را از خدمات GSB داشته اند. همینطور در میان پرکاربردترین خدمات، بیشترین تراکنش ها در ارتباط با استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور، سرویس شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرویس استعلام خدمت واکسیناسیون و سرویس استعلام واکسن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است. در مجموع تعداد تراکنش های مبادله شده در هفت ماه گذشته به بیشتر از یک میلیارد و هفتصد میلیون تراکنش رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشتر از ۸۰ درصد رشد داشته است.

منبع: