جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران برگزار می گردد

جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران برگزار می گردد

سئو مئو: مسابقه جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران برای اشتغال زایی و مهارت افزایی انجام می شود.
به گزارش سئو مئو به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بمنظور اشتغال زایی و مهارت افزایی دانشجویان و دانش آموختگان و برقراری ارتباط میان صنعت پزشکی و مهندسی و نیز کمک به ورود ابزارهای هوش مصنوعی به صنعت سلامت، مسابقه ای تحت عنوان «جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران ( IAAA ) » برای دانشجویان، دانش آموختگان و علاقه مندان انجام می شود. این مسابقه از طرف بنیاد ملی نخبگان با همکاری تعدادی از مراکز و نهادها در رابطه با توسعه فن آوری و اشتغال زایی دانش بنیان همچون دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شبکه فن بازار ملی ایران و نیز نمایشگاه اینوتکس و نیز با همراهی شماری از مراکز بخش خصوصی انجام می شود. آموزش و توانمندسازی نیروهای مستعد برتر، پشتیبانی و پشتیبانی از دستآوردها تا دستیابی به محصول، برقراری ارتباط میان صنعت پزشکی و مهندسی و نیز شتابدهی و ورود تکنولوژی های نوظهور در صنعت سلامت و جذب و استخدام نفرات برگزیده در صنایع مرتبط از دیگر اهداف برگزاری مسایقه جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران است. در آخر این رویداد علمی و تخصصی افراد مختلف بصورت تیمی و فردی با یکدیگر در زمینه هوش مصنوعی در پزشکی به رقابت می پردازنند و در نهایت به افراد و تیم های برتر در مجموع چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال جایزه اعطا خواهد شد. ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از پژوهشگران، مراکز و شرکت های دانش بنیان و فعال در زمینه علوم شناختی که در این رویداد برگزیده شوند، حمایت خواهدنمود.