در مركز پژوهشهای مجلس؛ راهکارهای قانونی مواجهه با اینترنت ماهواره ای بررسی گردید

در مركز پژوهشهای مجلس؛ راهکارهای قانونی مواجهه با اینترنت ماهواره ای بررسی گردید

سئو مئو: سئو مئو: نشست بررسی راهکارهای سیاست گذارانه و قانون گذارانه درباب مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فناوری اینترنت ماهواره ای، در مرکز پژوهش های مجلس اجرا شد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در قالب یک نشست هم اندیشی، میزبان مدیران و کارشناسان از نهادهای ذی نفع در زمینه اینترنت ماهواره ای بود. در این جلسه که به همت و ابتکار گروه «رسانه، ارتباطات جمعی و فضای مجازی» دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش و با عنوان «بررسی راهکارهای سیاست گذارانه و قانون گذارانه درباب مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فناوری اینترنت ماهواره ای» برگزار شد، نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پژوهشگاه فضایی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان صداوسیما و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری و اپراتورهای ارتباطات سیار و ثابت کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این نشست، ابتدا مسائل و چالش های به وجود آمده برای دولت و بخش خصوصی بعد از ورود فناوری اینترنت ماهواره ای به کشور مورد بررسی قرار گرفت و سپس پیرامون گزینه های سیاستی و قانونی امکان پذیر و هم چنین سناریوهای مختلف مواجهه با این فناوری از نظر مطلوبیت و قابلیت اجرا، بحث و گفتگو انجام شد.