حاكمیت سایبری در خارج از كشور -۳۱۷ اتحادیه اروپا خواهان وضع قانون برای کنترل قدرت شرکت ها در بازار

حاكمیت سایبری در خارج از كشور -۳۱۷ اتحادیه اروپا خواهان وضع قانون برای کنترل قدرت شرکت ها در بازار

سئو مئو: رگولاتورهای اتحادیه اروپا خواهان قوانین وسیع تر برای تعریف قدرت شرکتها در بازار با تأکید بر روی نوآوری هستند.
به گزارش سئو مئو به نقل از رویترز، در سال ۱۹۹۷ میلادی قوانینی به نام « هشدار تعریف بازار اتحادیه اروپا» تصویب گردید که به رگولاتورها کمک می نماید قدرت یک شرکت هنگام قیمت گذاری در پروسه خرید یک موسسه دیگر یا قدرت آن برای حفظ موقعیت خود در مقابل رقبا در یک پرونده شکایت آنتی تراست را بسنجند. چنین اطلاعاتی به رگولاتورها کمک می نماید تا درباره ی امتیاز انحصاری یک شرکت تصمیم بگیرند اما طی سالهای اخیر کسب وکارها و کارشناسان از ناکافی بودن قوانین مربوط به انحصار به ویژه درباره ی قراردادهای ادغام شرکت های بزرگ و قدرت آنها در بازار انتقاد کرده اند. در همین راستا مدیران ارشد اتحادیه اروپا بعد از دریافت بازخورد از بیش از ۱۰۰ سهامدار پیشنهاد کردند مواردی به قانون مذکور اضافه شود. این موارد شامل تاکید بیشتر بر عناصری غیر از قیمت گذاری، مانند نوآوری و کیفیت محصولات و سرویس ها و همین طور دستورالعمل جدیدی است که بازارهای دیجیتال مانند بازارهای چند وجهی و اکوسیستم های دیجیتالی را در بر می گیرد که بر طبق سیستم عامل موبایل تولید شده اند. این قوانین برای بازارهایی که پیش بینی می شود گرفتار تغییرات ساختاری مانند دگرگونی های فناورانه یا قانونی شوند، یک اقدام پیشرو بشمار می رود. البته باید اصولی برای شفاف سازی ارزیابی بازارهایی که شرکتها در آن رقابت می کنند، نیز وضع شود.

منبع: