چرا دستگاهها به پنجره خدمات هوشمند دولت وصل نمی شوند؟!

چرا دستگاهها به پنجره خدمات هوشمند دولت وصل نمی شوند؟!

به گزارش سئو مئو، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار داشت: مشمول یا مستثنی بودن یک دستگاه از اتصال به خدمات دولت هوشمند موضوعی است که به بررسی های دقیقی نیازمند است و دلیلهای دستگاه های مستثنی از اتصال در کمیته نظارتی باید مطرح و سپس سنجیده شود.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گیری دولت هوشمند را همچون اهداف مهم دولت سیزدهم عنوان کرده است. بگفته وی به خدمتی هوشمند گفته می شود که آن خدمت بدون مراجعه حضوری، بصورت برخط و بدون ارسال هر گونه مدرکی قابل دریافت باشد که این آخری کار سختی است و نیازمند اتصال بانکهای اطلاعاتی همه دستگاه های دولتی به همدیگر است تا اطلاعات خودرا با هم به اشتراک گذارند.

در این راستا ارائه خدمات دولت بصورت هوشمند، دولت سیزدهم قدمهای بلندی برداشته و آنرا به یک تکلیف قانونی برای همه دستگاهها تبدیل نموده است. برمبنای قانون بودجه امسال، همه دستگاهای اجرائی کشور که دارای خدمات عمومی هستند مکلف شده اند که سه فعالیت انجام دهند؛ اول این که پنجره واحد خدمات هوشمند خودرا راه اندازی کنند تا مردم از مراجعه به سامانه های گوناگون آنها اجتناب کنند.

دوم این که حداقل یک سوم از خدمات پرکاربرد خودرا بصورت هوشمند بوسیله پنجره واحد خود عرضه کنند و سوم پنجره خدمات خودرا به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» که توسط وزارت ارتباطات راه اندازی شده، متصل کنند؛ البته دستگاهها دو تکلیف اول را باید تا اختتام شهریورماه به سرانجام میرساندند.
تاکنون ۷۳ درصد دستگاهها بطور قطعی به پنجره متصل شده اند و ۹ درصد دستگاهها نیز درحال اتصال هستند، اما هنوز ۱۸ درصد دستگاهها متصل نشده اند و اقدامی نیز دراین زمینه انجام نداده اند که بعد از دستور رئیس جمهور و باتوجه به پیگیری های کمیته نظارتی، جلساتی را با دستگاه های اصلی برگزار شده که به تعیین تکلیف دستگاهها باتوجه به موجه یا ناموجه بودن دلیلهای عدم اتصال آنها انجامید و سرانجام قرار شد تا سی ام آذرماه، ۲۶ دستگاه باقیمانده نیز به پنجره متصل شوند.
در این باره جواد موحد-معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران- درباره ی بررسی آماری اتصال دستگاهها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار داشت: با بیان این مهم مشمول یا مستثنی بودن یک دستگاه از اتصال به پنجره، موضوعی است که به بررسی های دقیقی نیازمند است، اضافه کرد: دلیلهای دستگاه های مستثنی از اتصال به پنجره در کمیته نظارتی باید مطرح و سپس سنجیده شود، گاهی دلیلهای دستگاهها در خصوص حساسیت یا ماهیت خدمات است که ممکنست در گذر زمان تغییر پیدا کند.
وی به صراحت با اعلان اینکه استثنایی وجود ندارد و فقط در یک بازه خاص زمانی ممکنست فرصتی داده شود تا زیرساخت های انجام اتصال فراهم گردد، تشریح کرد: بطور کلی در تعریف خدمت سه مرحله شامل دریافت، پردازش و تحویل خدمت وجود دارد. برخی خدمات در مرحله پردارش یا تحویل باید بصورت فیزیکی ارائه شوند اما بصورت بدیهی دریافت خدمت می تواند بصورت الکترونیکی باشد که برخی دستگاهها حتی خدمات خود در اولین مرحله را نیز پیاده سازی نکرده اند که مستلزم بررسی آن در کمیته نظارتی است که اعضای آن متشکل از سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرائی فناوری اطلاعات است و بعد از تصمیم کمیته مشخص می شود، دستگاه مشمول استثناء هست یا خیر.

سنجش صحت اتصال دستگاه ها
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به وضعیت اتصال سامانه میخک وزارت امور خارجه، اشاره کرد: وزارت امور خارجه دلیل عدم اتصال خودرا استدلالی درباب نحوه ثبت نام ایرانیان خارج از کشور بوسیله ایمیل عنوان نمود که روش پیاده سازی این خدمت از نظر فنی در حال انجام می باشد و بر اثر آن سامانه میخک وزارت امور خارجه نیز می تواند متصل شود.
وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت، درباره ی وضعیت اتصال سازمان امور عشایری نیز اظهار داشت: این سازمان در قالب یکی از سامانه های جهاد کشاورزی در پنجره واحد همان وزارت خانه حضور دارد و حضور یک خدمت، دلیلی بر اتصال کامل آن دستگاه نیست و قانونگذار مشخص کرده است که باید ۳۰ درصد خدمات در قالب پنجره واحد خود دستگاه ارائه شود.
طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات، معاون دولت الکترونیکی، اتصال سازمان مدارس غیردولتی را نیز تایید نکرد و گفت این سازمان هنوز دارای اتصال قطعی نیست و ممکنست جلسات فنی برگزار شده باشد، اما این به مفهوم اتصال نیست.
موحد در آخر اتصال دستگاهها و الکترونیکی بودن خدمات را دو موضوع کاملا جدا از یکدیگر دانست و اظهار داشت: گاهی دستگاهها مانند دانشگاه ها و برخی بیمارستان ها در الکترونیکی بودن خدمات، پیشرو اما در اتصال عقب هستند؛ به عنوان مثال، در زمینه مالی در ارائه خدمات الکترونیکی پیشروتر از سایر حوزه ها هستیم و بانکها نمونه های خوبی دراین زمینه هستند. اما باید در زمینه اتصال اقدامات عاجلی را به انجام برسانند. پس از بانکها دعوت می نماییم، اتصال خودرا برقرار کنند تا مردم بهتر بتوانند از خدمات آنها بهره مند شوند.
وی اشاره کرد: اختتام مهلت دستگاهها برای تکمیل اقدامات اتصال، اختتام آذر است و طی جدول زمان بندی باید اقدامات خودرا به سرانجام برسانند.

منبع: