وزارت ارتباطات: اختلال ارسال پیامک ها برطرف شد

وزارت ارتباطات: اختلال ارسال پیامک ها برطرف شد

به گزارش سئو مئو، وزارت ارتباطات اعلام نمود که اختلال ارسال پیامک ها برای سرویسهای پیامک برطرف شده است.

به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام نمود که اختلال ارسال پیامک ها برای سرویسهای پیامک که با دستور قضایی اعمال شده بود، روز گذشته برطرف شد.
محدودیت های سرویس ارسال پیام کوتاه انبوه در روز جمعه ۲۲ مهر ۱۴۰۱ با دستور قضایی اعمال شده بود.
بر اساس این اعلام تنها محدودیت موجود در ارتباط با سامانه هایی است که از قبل دارای تخلف بوده و طبق نظر مراجع قضایی محدود شده اند.
سامانه هایی که از روز جمعه محدودیت ارسال پیامک داشتند هم اکنون مشکلی برای سرویس دهی ندارند.

منبع: