رئیس پارك فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات تاكید كرد لزوم ارتقای سطح کیفی آموزش نیروی انسانی در زمینه IT

رئیس پارك فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات تاكید كرد لزوم ارتقای سطح کیفی آموزش نیروی انسانی در زمینه IT

به گزارش سئو مئو، خوزستان رییس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ارتباطات اظهار داشت: باید در امتداد ارتقای سطح کیفی شرکتها خصوصاً آموزش نیروی انسانی در زمینه IT تلاش نماییم تا خروجی آموزشگاه های مان برای نیروی تخصصی شرکت ها، افراد توانمندی باشند.

دکتر جعفر صدیق در نشست با شرکت های دانش بنیان و فناور حوزه IT پارک خوزستان که امروز (۲۰ مهرماه) برگزار شد، با تأکید بر لزوم پشتیبانی از پارک علم و فناوری خوزستان، اظهار داشت: حمایت ها در زمینه فناوری و نوآوری باید متمرکز بر پارک علم و فناوری باشد.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، وی افزود: نگاه ما در پارک فناوری اطلاعات کشور در بحث پشتیبانی از شرکت های فعال حوزه IT در خوزستان، با محوریت پارک خوزستان صورت می گیرد و لازم است پارک استانی در این عرصه تقویت شود.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ارتباطات اظهار داشت: باید در امتداد ارتقای سطح کیفی شرکتها خصوصاً آموزش نیروی انسانی در زمینه IT تلاش نماییم تا خروجی آموزشگاه های مان برای نیروی تخصصی شرکت ها، افراد توانمندی باشند.